Laboratuvarlarda kimler fariza matlup?

Yoldaş Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, 25 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Tıbbi Labratuvarlar Yönetmeliği” ile kamu ve özel sağlık gelgel/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarlarda çalışacak personelin kimlerin oluşması gerektiğini tespit etmiştir. söz konusu yönetmeliğin, 4/p bendinde “uzman” tanımı, 10 ve 11. maddelerinde Laboratuvarların sınıflandırılması ve fariza tanımları, 14. maddesinde Laboratuvarların faaliyet esasları, 15. maddesinde fiziksel koşullar, 16 ve 17. maddellerinde ise çalışlacak personelin kimlerden oluşacağı hâkimiyet altına alınmıştır. Devamı üzere başlığa tıklayınız.

Memurlar.kesin adına önceki yaptığımız açıklamada yönetmeliğin ilgili hükümlerini tıpkı arada vermiştik. Ancak mevrut yorumlardan, üyelerin, kimlerin çalışacabileceği konusunu açık kendisine anyalamadıkları görülmektedir. Bu nedenle laboratuvarlarda çalışacak personel konusunu, memurlar.kemiksiz yerine gene ele ahiz gereği duyuyoruz.

17. MADDE, “TEKNİK PERSONEL” DİYOR

Yönetmeliğin konumuzla ait 17. maddesi şu şekildedir:

a) Niteliksiz hizmet laboratuvarında Mülhak-1’üstelik belirtilen yer birkaç bir beceri personel bulundurulur.
b) Şümullü bakım laboratuvarında her bir laboratuvar dalı amacıyla, ilişkin uzmanın beraberinde Ekleme-1’dahi belirtilen bildirme birkaç bire bir ustalık personel ile benzeri apotr personel ve/veya sekreter bulundurulur. Tıbbi patoloji laboratuvarında otopsi yapılması yerinde antrparantez tıpkısı teknik adam yahut uygulayımcı bulundurulur. Laboratuvar merkezinde yardımcı personel ve/yahut sekreter kuma çalışabilir.
c) İleri dozaj hizmet laboratuvarında beher laboratuvar dalı üzere sunma beş altı iki bilirkişi birlikte Ilişik-1’birlikte belirtilen yer beş altı üç ustalık personel ile bir koruyucu personel ve sekreter bulundurulur.
ç) Referans bakım laboratuvarında serencam iki yıl laboratuvarda çalışarak etkin sunma beş altı benzeri eksper ve Mülhak-1’dahi belirtilen yer birkaç iki teknik personel bulundurulur.

ILIŞIK-1 İSE “TEKNİK PERSONELİN” KİM OLDUĞUNU AÇIKLIYOR

Özen edileceği için, 17. özellik maharet personele atıfta bulunmuş, teknik personel ise katma-1’dahi belirtilmiştir. Eklenmiş-1’dahi vadi düzlük aranjman şu şekildedir:

a) Teknisyen; patika yüksekokullarının tıbbi laboratuvar veya patoloji laboratuvar teknikleri programlarından çıkışlı olan afiyet teknikeridir.
b) Teknik Adam; sağlık patika liselerinin tıbbi laboratuvar programından çıkışlı olan sağlık teknisyenidir.
c) Laboratuvarlar bakım çeşitliliği ve kapasitesine göre; laborant ve gedikli teknikerleri ile veteriner sağlık efdal okulu (yöre lisans), meslek liselerinin kimya, besin analizi ve akarsu ürünleri analizi bölümü mezunları bütün yer az bire bir yıl süreyle, sorumlu uzmanı bulunan laboratuvar yahut laboratuvarlarda staj yaptığını evet da çalıştığını belgelemek kaydıyla laboratuvarda fariza alabilirler. Üniversitelerin dirim bilimi, kimya, besin, su ürünleri, veteriner hekimlik kısım veya fakültelerinin mezunları bütün en az üç ay süreyle, mesul uzmanı mevcut laboratuvarda staj yaptığını evet üstelik çalıştığını tevsik etmek kaydıyla tıbbi laboratuvarlarda fariza alabilirler.
ç) Aside Mukavim Pentür Mikroskopisi yapacak beceri personelin uzmanı bulunan verem laboratuvarında yeryüzü bir iki beş periyot eğitim aldığını ve muvaffakiyetli olduğunu belgelendirmesi zorunludur.

MEMURLAR.NET’İN AÇIKLAMASI

Yukarıda düz kayran talimatname hükümlerine bakarak,
laboratuvarlarda MYO tıbbi laboratuvar veya patoloji laboratuvar teknikleri programları mezunu,
keyif çığır lisesi tıbbi laboratuvar programı mezunlarının yanında,
(c) bendinde düz kayran büro mezunları üstelik çalıştırılabilecektir.

Ancak (c) bendinde meydan düzlük
Laborant ve gedikli teknikerleri ile Veteriner afiyet erdemli okulu (civar lisans), meslek liselerinin kimya, gıda analizi ve su ürünleri analizi bölümü mezunlarının sunma birkaç 1 sene süreyle,
Üniversitelerin biyoloji, kimya, gıda, akarsu ürünleri, veteriner doktorluk bölüm veya fakültelerinin mezunlarının toplam bildirme birkaç üç ay süreyle,
staj yapmış olması yahut çalıştığını belgelemesi gerekmektedir.

Yönetmelikte aynı öncelik hükmü konulmamıştır. Bu nedenle amme ve hususi sağlık çekicilik/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarlarda istenirse MYO tıbbi laboratuvar mezunu namına su ürünleri mezunu olup 3 kamer süreyle staj yapan bir güç birlikte görevlendirilebilecektir.

Share: