Diyanet’e personel gurur süreci

Diyanet İşleri Başkanlığına, Kur’zaman kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım gelgel süreci…

Ilmek İşleri Başkanlığında Kur’zaman kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına şüphesiz atama yapılacağı, 23/12/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Vaizlik, Seviye’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Tayin ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir.

IŞYAR ALIMI

Bu yönetmeliğe göre atama şartları şu şekildedir:

1- Düzey’an kursu öğreticiliği kadrosuna ilk defa atamada aranan şartlar:

a) İmam hatip lisesi yahut üstü dini tahsil mezunu atılmak,
b) Iktidar belgesine sahip olmak,
c) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış oluşmak,
şartları aranır.

2- İmam-hatiplik kadrosuna ilk defa atamada aranan şartlar:

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini tahsil mezunu girmek,
b) Yeterlik belgesine iyesi olmak,
c) İmam-hatiplik yapmaya mani ayrımsız özrü rastlanmamak,
ç) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış kalkışmak,
şartları aranır.

3- Ezancı-kayyımlık kadrosuna kadrosuna ilk defa atamada aranan şerait:

a) Ortaöğretim veya dengi meslek mezunu atılmak,
b) Yeterlilik belgesine sahip olmak,
c) Koruyan olmak (İmam dil cambazı lisesi mezunları için bu yiyecek aranmaz.),
ç) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış almak,
şartları aranır.

GENEL AÇIKLAMA:
AÇILACAK OLAN SÖZLÜ SINAVA GİREBİLMEK İÇİN; MEZUNİYET, KPSS VE YETERLİK BELGESİ ŞARTI ARANMAKTADIR

Yukarıda üstelik görüleceği amacıyla amelî Düzem’dakika Kursu Öğreticiliği, mortocu dil cambazı ve müezzin kayyım kadrolarına yapılacak atamalarda geçmiş ilişik bölümlerden ayrılmak, bilahare lisans üzere KPSS3, önlisans üzere KPSS93 ve lise amacıyla KPSS94 puanlarına haiz olmak ve sonraları birlikte liyakat belgesine sahip olmak şartı aranmaktadır.

İHL + DİĞER LİSANS MEZUNU DİYANETE ATANABİLİR Mİ?

Yönetmeliğin 9. maddesinde yer düzlük egemenlik mucibince Kült İşleri Başkanlığı, ekip ilanlarında değişik tahsil düzeyi ve/yahut hafızlık belgesi ve/yahut ayrımlı düzeyde iktidar belgesi şartı arayabilmektedir. Söz Gelişi, 2012 yılında yayımlanan ilanda; (tıklayınız)
İlahiyat Fakültesi mezunlarına 200 takım,
“İlahiyat Yöre Lisans Mezunu yahut İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans Mezunlarına” mecmu 1000 ekip,
İ.H.L Mezunu+Diğer Lisans mezunlarına 75 kol,
İ.H.L Mezunu+Gayrı Ön Lisans mezunlarına 75 ekip,
İ.H.L Mezunu+Koruyan mezunlarına 500 kol,
İ.H.L. Mezunu mezunlarına 1000 kadro,
-ayrılmıştır.

Kat ve hafızlık şeklindeki farklılaştırmayı Reislik kamu yararına dayanarak kendisi yapmaktadır.

KAPAT X

3 KATI NAMZET SÖZLÜYE ALINACAK?

Yukarıda belirtilen şartları haiz yeryüzü efdal KPSS puanına eş 3 katı namzet Başkanlığıkça aday sınava alınacaktır.

YETERLİK SINAVI

2013 yılı kifayet sınavı April ayında yapıldı. Sınava 144 bin aday katıldı ama 12 bin aday kayıtlı sınavı geçebildi. Tıklayınız.

Gayrı taraftan Ilmek, henüz önce mukayyet ve namzet adına iki bölümden yapılan liyakat sınavının, 2013 yılında takkadak yazılı adına yapılacağını, 19 April 2013 tarihinde, açıklamıştır. Tıklayınız.

2004 yılında yürürlüğe giren Kült İşleri Başkanlığı Imtihan Yönetmeliğine göre, stajyer Düzem’an kursu öğreticiliği, önder-hatiplik ve ezancı-kayyımlık amacıyla Başkanlıkça yapılan sınavı kazananlara sunulan kifayet belgeleri üç yıl müddet ile geçerlidir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Kontratlı personel alımının lacerem olacağı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”birlikte düzenlenmiştir. 17 April 2013 tarihinde bu esaslarda Din personeli amacıyla düzenleme yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre,
1- KPSS şartı aranacak.
2- KPSS’de bildirme erdemli puana cemaat 10 imansız kadar namzet, mukayyet ve/veya namzet sınava alınacak.
3- Liyakat belgesi şartı aranacaktır.

2012 yılında yayımlanmış eski tıpkısı ilanı kullanmak amacıyla tıklayınız.

DİYANET HANGI ANT DUYURUYA ÇIKAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2013 yılı imtihan ve personel gurur faaiyetlerine dair takvimi yayınlamıştır. Tıklayınız.

Bu takvime göre, eylemli memur alımı amacıyla imtihan Mayıs ayı içre, kontratlı personel alımı ise Son Teşrin kocaoğlan süresince yapılacaktır.

Share: