3 bin 608 Zabıt katibi alımında aplikasyon sınav metinleri yayımladı

Adalet Bakanlığı 3 bin 608 sözleşmeli tutanak katibi alımında, aplikasyon sınavında adaylara yazdırılacak metinleri ilan etti.

Doğruluk Bakanlığı Personel Umumi Müdürlüğünden yapılan izah şu şekildedir:

3.605 Kontratlı Zabıt Katibi Aplikasyon Sınavı Metinleri

Hak Bakanlığı Vazifeli Imtihan, Nasıp ve Nakil Yönetmeliğinin Hususi Şartlar antetli 6 ncı maddesinin 6/c bendinde “Kılgısal sınavdan yeryüzü birkaç bir hafta önce Vekillik internet sitesinde ilan edilecek kayıtlı metinler arasından, imtihan sırasında her bir takım üzere ilgisine bakarak imtihan oturmuş yahut yarkurul marifetiyle ad çekme yöntemiyle belirlenerek adaylara sunulan ya bile UYAP sistemi üzerinden otomatik adına seçilerek elektronik ortamda gönderilen benzeri metinden elektronik beyin ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız yer az doksan kelime yapmak, (Bu kul göre yapılacak uygulamalı sınavda kudretli sayılabilmek üzere; sunulan metne sınırlı kalınıp kalınmadığına, falsolu yazılan lügat sayısı, abece içerisindeki kelime ve eksiksiz tekrarları ile lafız ve satır atlama zımnında metnin medlul bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu iş yapılırken hatalı yazılan kelime sayısının toplanmış yazılan lügat sayısına oranının yüzde kırktan aşkın olması veya iki ve üst satır evet de mecmu 14 ve vücut söz atlanması halinde yazılan metnin deme bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Aplikasyon birliğini nail olmak amacıyla Bakanlıkça değerlendirmeye ilişik kriterler belirlenebilir.)” hükmü kayran almaktadır.

söz konusu Talimatname hükmü mucibince 26 April 2021 Pazartesi ve bitmeme eden günlerde yapılacak olan kontratlı zabıtname katipliği aplikasyon sınavında adaylara yazdırılacak metinler aşağıda düz almaktadır.

METİNLER İÇİN TIKLAYINIZ.

Share: