Diyanet, 30 kaza müftüsü alımı için sınav yapacak

Din İşleri Başkanlığı, 30 kaza müftülüğü alımı için gurur içi sınav yapacak. Başvurular 1 ila 15 Teşrinisani tarihleri beyninde alınacak.

Kült İşleri Başkanlığımız Dışarlık Teşkilatında çıplak mevcut; aşağıda yeri, sınıfı ve adedi belirtilen kaza müftüsü kadrolarına bağlanmış ve namzet sınav sonucuna bakarak hava içi naklen tayin yapılacaktır.

I.BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 az Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları

sarmak,

2. Başkanlık teşkilatında halen 657 mahdut Fehamet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre çalışıyor görünmek,

3. Ilmek İşleri Başkanlığı Nasıp ve Metatez Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde tamlanan “Eş Uzanım” şartını asmak,

4. Arz az dört almanak dini yüksek tahsil mezunu gelmek,

5. İhtisas kursu belgesine iyesi olmak yahut teoloji alanında doktora yapmış görünmek,

6. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle amme çalım ve kuruluşlarında bütün 5 (beş) yıl fariza yapmış olmak,

7. İlçe müftüsü unvanında müktesebi çıkmak,

8. Ayvaz doğmak.

II.BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Müracaatlar, müracaat şartlarını haiz adayların bizzat kendileri tarafından 01.11.202115.11.2021 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.kült.gov.tr/IKYS/Sinav” yapılacaktır.

2. Referans işlemini gerçekleştiren adayların, sınavın yazılı aşaması amacıyla 110 TL imtihan ücreti ödemeleri gerekmektedir.

3. Ifa işlemi, “sinavodeme.ilmek.gov.tr” adresi üzerinden yalnız emniyet kartı yahut banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.

4. Adayların sınav ücretini ödeyebilmeleri üzere öncelikle DİBBYS Programı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Imtihan ücretini yatıran adayların başvuruları sistem aracılığıyla kendiliğinden olarak onaylanacaktır.

5. Sınav müracaat ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları akseptans edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır.

6. Sınav şartlarına ilişik bilgelik ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından adayların, referans yapmadan önceki İKYS verilerini taharri ederek muallel hikmet ve belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında adaylardan antrparantez bir doküman istek edilmeyecektir.

7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın referans bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun banko başkalık yapılmayacaktır.

8. Referans işlemlerinin hatasız, kül ve duyuruda tamlanan hususlara makul namına yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

9. Referans şartlarını taşımayan, duyuruda tamlanan şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz muazzez, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda liyakatsiz olan veya sınavı batıl aziz adaylara sevap iadesi yapılmayacaktır.

10. Bu duyuruda belirlenen esaslara makul olmayan başvurular akseptans edilmeyecektir.

III . SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Imtihan ve sonuçları ile ait hep duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve ayrımsız sitedeki İnsan Kaynakları Umumi Müdürlüğü sayfasında zar edilecektir. Adaylara antrparantez ihbarname yapılmayacaktır.

2. “Imtihan Girimlik” alma ve imtihan son öğrenme işlemleri adaylar tarafından “https://dibbys.ilmek.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi yoluyla gerçekleştirilecektir.

IV .SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

1. Sınav, yazılmış ve yavuklu görünmek için iki aşamalı yapılacaktır.

2. yazılı sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonradan yapılacak muktezi hazırlıkların arkası sıra, yavuklu imtihan tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve yavuklu imtihan için mukteza hazırlıkların tamamlanmasından sonraları ilan edilecektir.

3. Kayıtlı ve aday sınava girmeye türe kazandığı halde car edilen imtihan tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci ayrımsız sınav hakkı verilmeyecektir.

4. Adaylar kayıtlı ve namzet sınava gelirken “Sınav Girimlik” ile alay malay kimlik belgesini (kafa koçanı, hüviyet veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Yazılı Sınav Konuları;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Versiyon,

d) Hadis,

e) Tekellüm,

f) Fıkıh,

g) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

h) Dini ve mesleksel genel kültür,

i) Reislik ve fehamet memurları ile ilgilendiren mevzuat.

6. Sözlü Imtihan Konuları;

a) Kur’an-ı Alicenap (kıraat, deme ve versiyon) (30 nokta),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, tekellüm, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 benek),

d) Başkanlık ve Mehabet memurları ile ilişkin mevzuat (10 puan).

7. Sınava katılacakların asıl ve hususi yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızın https://hukukmusavirligi.kült.gov.tr/Ilim/285/diyanet-işleri-başkanlığı-personel-yeterlikleri web adresinde yayımlanan “Kült İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Anne ve Hususi Yeterlikleri” ana alınacaktır.

V .SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar vasıtasıyla yazılı sorularına ilişkin itirazlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) aktarılma; yazılmış ve sözlü imtihan sonuçlarına ilgilendiren itirazlar ise beher sınavın sonuçlarının car edilmesinden itibaren 7 (yedi) periyot süresince duyuruda belirtilen “Iletişim Adresi”hangi yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazlar, yeryüzü geç 15 (on ilkokul) dönüş süresince incelenerek adaylara bildirilecektir.

MÜLHAK VI.DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sınavda liyakatli olabilmek için yazılmış ve yavuklu sınavın herhangi bir birinden değişik yeryüzü beş altı 70 (yetmiş) nokta almak gerekmektedir. Yazılmış sınavda 70 (yetmiş) ve vücut nokta alan adaylar aday sınava çağrılacaktır.

2. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında kusurlu soru/sorular çıkması yerinde kavisli istifham/sorular adaylar lehine akıllıcasına akseptans edilecektir.

3. Başarı sıralamasında, bağlanmış ve namzet sınav puanlarının hesap ortalaması ana alınacaktır. Yazılmış ve namzet sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı puanı efdal olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

4. Kalburüstü olanlardan ilan edilen kol sayısı kadarı esas, diğerleri de sakıntı namına sıralanacaktır.

5. Sükse sırasına göre car edilen grup sayısınca adayın ataması yapılacaktır.

VII . DİĞER HUSUSLAR

1. Başkanlık sınav sürecinin değme aşamasında adaylar yoluyla belirtilen hususlarda adaylardan ayrıca hikmet ve belge irade edebilecektir.

2. Imtihan öncesi, sonrası ve olta sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya bile beyanda bulunduğu tespit edilen adayların referans ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

3. Adayların, sınavın tamlık aşamalarıyla ilgilendiren taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, aile adı, imza ve adreslerinin yer aldığı yıvışık imzalı yazılmış istida ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Terbiye ve Sınavlar Ofis Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Belgegeçer ve e-sefer ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

4. Bu duyuruda saha almayan hususlarla ilgilendiren kendisine Din İşleri Başkanlığı Tayin ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Imtihan Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VIII .İLETİŞİM

Iletişim Adresi : Din İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Kat Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Belgegeçer : (0312) 285 85 72

e-el : persis@ilmek.gov.tr

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI UMUMI MÜDÜRLÜĞÜ

Share: