Pandemi nedeniyle esenlik personelinin bakım puanı % 100 ziyadesiyle hesaplanır mı?

Afiyet Bakanlığı Tayin ve Göçüşme yönetmeliği 9.maddesine bakarak, pandemi dolayısıyla esenlik personelinin hizmet puanlarının %100 ziyadesiyle hesaplanması gerekmektedir. Soru: Pandemi dolayısıyla ayrımlı vahit yahut değişik kurumlarda görevlendiriliyoruz, atama ve yer değiştirme yönetmeliği 9.maddesine bakarak, bakım puanımızın %100 fazlasıyla hesaplanması gerekmez mi?

Karşılık: Afiyet Bakanlığı Nasıp ve Göçüşme yönetmeliği 9.maddenin 4. ve 5. fıkrası göre; “Umumi hayatı etkileyen; kavga, deprem, baskın ve cuşuhuruş GİBİ doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev özne personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde çalışarak çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen müddet amacıyla bildirme yüksek bakım puanı % 100 olağandan verilebilir. Uğraş, zelzele, sel ve cuşiş GİBİ genel hayatı etkileyen sebeplere sadık olarak ensiz içi ve yetersiz dışında görevlendirilen personele genişlik yüksek bakım puanı %100 ziyadesiyle verilir. Ev dışında başka sebeplerle görevlendirilen değişik personel, hizmet puanı genişlik bağan içtima hizmet puanını alır.” hükümleri gereğince; umumi hayatı etkileyen ve ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıkan ve halen bitmeme fail Covid-19 virüsü nedeniyle Esenlik Personeli Bakım Puanı %100 fazlasıyla hesaplanması gerektiği düşünülmektedir. Yön metninde gelişigüzel hangi kadar pandemi denilmemiş olsa bile, umumi hayatı etkileyen aynı uzanım olduğu için Pandeminin fıkrada kayran düz “üzere” kapsamında olduğunu düşünüyoruz.

Bakım Puanı Nedir?

Personelin tayin ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılmak amacıyla, Esenlik Bakanlığı Tayin ve Metatez yönetmeliği kapsamındaki personel üzere rastgele nasıp döneminden evvel atamaya anne olmak amacıyla çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir bakım puanı hesaplanır. Berrak mevcut ve Bakanlıkça car edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı asıl alınır.

Bakım Puanı Lacerem Hesaplanır?

Hizmet puanının hesaplanmasında İl ve İlçelerin Sosyo-Iktisadi Gelişmişlik Sıralaması Tabloları ana alınır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren benzeri kurumda yahut amme gurur ve kuruluşlarında çalışarak çalışılan gelişigüzel saha ve sene amacıyla İlçelerin Sosyo-Iktisadi Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki aralık numarası 1000 rakamıyla toplanarak kaza sıralaması puanı elde edilir. Bu rakama Mülhak 1’de kâin İllerin Sosyo-Iktisadi Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetvelinin öngördüğü benek eklenerek hizmet puanı bulunur. Kullanılmamış memleket ve ilçeler kurulması halinde, yeni tablolar yayınlanana büyüklüğünde, daha önceki sınırlı bulunulan yer ve ilçenin puanları uygulanmaya bitmeme edilir.

Beldelerde fiilen çalışılan seçkin yıl üzere çalışılan beldenin tutkun bulunduğu ilçenin Sosyo-Hesaplı Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki mesafelik numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan herhangi bir sene için ise bütünü puan adına bakım puanına antrparantez eklenir.

Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler üzere personele, askerliğin yapıldığı içtima bakım puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların bakım puanlarının hesaplanmasında tutkun olduğu birliğin bulunduğu toprak veya ilçenin bakım puanı anne alınır.

Genel hayatı etkileyen; savaş, yer sarsıntısı, dominant ve hararet üzere tabii afetlerin meydana geldiği iskân yerlerinde fariza eden personele, saf afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde çalışarak çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre için bildirme faziletkâr hizmet puanı % 100 olağandan verilebilir.

Kavga, sarsıntı, baskın ve cuşuhuruş gibi umumi hayatı etkileyen sebeplere vabeste kendisine mahdut içi ve sıkı dışında görevlendirilen personele yeryüzü erdemli hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. Yetersiz dışında apayrı sebeplerle görevlendirilen ayrıksı personel, bakım puanı bildirme düşük kavuşum bakım puanını alır.

Geriye akilane hesaplamalarda, Bakanlığımızın hizmet puanı tamam nasıp ve göçüşme işlemlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki fariza yapılan içtima yönetsel statüsü temel alınır. Bu tarihten sonradan meydana gelen tadilat meriyet tarihi itibariyle hükümranlık anlatım ölçü.

Hangi Hallerde Hizmet Puanı Verilmez?

Aşağıdaki hallerde personele hizmet puanı verilmez:

KAPAT X

Kanunun 77 nci maddesi kapsamında, ocak hekimliğinde sözleşmeli geçirilen süreler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız yahut ücretsiz mezun adına geçirilen süreler,

Karşı kovuşturmaya meydan olmadığına yahut anlık sonucunda beraatına karar verilenler ile anket sonucunda disiplin cezası almayanlar aut kalkışmak üzere, görevi ile ait olsun yahut olmasın değme cürüm dolayısıyla tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görevleri başında geçirmedikleri süreler.

Share: