Çocuğunu hastaneye götürücü memura bittabi cevaz verilir?

Celal Personel Başkanlığı, çocuğunu hastaneye götürücü memura izin verilmesi hususunda lazım kolaylığın gösterilmesini istedi.

Güzeşte hafta, çocuğunu, eşini, asıl ve babasını hastaneye götüren memura yönetimsel izin verilip verilmeyeceği konusunu ele almıştık.

Bu haberde, hem kanunda hem da yönetmelikte, aile fertlerini hastaneye götüren memura müsaade verilmesini öngören benzeri hâkimiyet bulunmadığına ilgi çekmiştik.

Mevzuattaki bu ayıp, uygulamaya temel görüşler veren Şevket Personel Başkanlığına da sorulmuştur. Azamet Personel Başkanlığı, bu garip durumlarda gerekli kolaylığın gösterilmesini ancak bu iznin suiistimal edilmesinin önüne geçilmesi üzere de ilgililerden belge istenebileceğini belirtmiştir. Başkanlık ayrıca, sunulan iznin almanak veya bahane izinlerinden düşülemeyeceğini vurgulamıştır.

İşte Kerem Personel Başkanlığının görüşü

Share: