Nepotizm alanında düzentileme şartlı kadroya tıpkı hayat başvurabilecek!

Erzurum Beceri Üniversitesi marifetiyle Nepotizm ve Kronizm konusunda himmet meşrut doktor öğretim üyesi kadrosuna tıpkısı hayat başvurabilecek!

Erzurum Maharet Üniversitesi yoluyla 7 Teşrinievvel 2021 tarihinde akademik birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere öğretim üyesi kadrosu ilanı verilmiştir.

söz konusu şartları incelediğimizde Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Akademisyen kadrosunda, “Spor Yönetimi Anabilim Dalı doktora programı mezunu olup NEPOTİZM VE KRONİZM üstüne icraat yapmış tevessül etmek” kayıt aranmıştır.

Yükseköğretim Yerleşmiş Çabuk Merkezinde “Nepotizm ve Kronizm” üstüne birlikte himmet yapılan ülkemizde bir tane benzeri doktora tezi bulunmaktadır.

bahis konusu ilan şartı, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer düzlük “İlana başvuru koşulu kendisine adayların lisansüstü acele yahut uzmanlık tezi adlarının tıpkı kısmı veya tümü yazılamayacağı kabilinden ilanda elden muayyen benzeri adayı tanımlayan hususi şartlara üstelik meydan verilemez.” hükmüne mugayeret oluşum etmektedir.

Bu kapsamda, Erzurum Beceri Üniversitesinin yönetmeliğe marjinal olduğu peyda olan bu ilanı ülkemizde nepotizmin sona ermesine açkı olması amacıyla nakız ya bile düzeltmesinin genişlik doğrusu olacağını düşünüyoruz.

Share: