Işyar, terbiye durumundan hava, ücretsiz izin murat edebilir mi?

Tıpkısı Celal memuru, ülfet fakültesinde okuduğu için eğitim bilimi durumunu esbabımucibe göstererek, aylıksız müsaade talebinde bulunabilir mi?

SORU: İyi eyyam, ego adliyede memurum. 6 aylık ücretsiz cevaz istek edeceğim. yetişek durumumdan kıran. ülfet fakültesi okuyorum. idarenin bu talebimi iadeli hakkı varmı ? reddederse sevgili açmayı vs düşünüyorum. kat sayı mümasil karar varmı ?

KARŞILIK: Cesamet memurlarının ne hallerde ücretsiz izin dilek edebileceği 657 ve diğer seçim atılmak için iki yerde düzenlenmiştir.

1- 657 az kanununda düz düz buyruk

657 az Kanunun 108. maddesi uyarınca, Çap memurunun aylıksız müsaade rica edebileceği haller şu şekildedir:

– Keyif durumunuan dayanarak 18 aya kadar,
Doğumdan kıran 24 ayak tabanı büyüklüğünde,
Velet edinene 24 aya büyüklüğünde,
Burslu veya Heybet imkanlarıyla yurtdışında yetişek görmeye gideceklere ve bunların eşlerine, öğrenim süresi büyüklüğünde,
Ilkokul yılını dolduranlara, heves üzerine 6+6 ay şeklinde 12 aya büyüklüğünde,
Askere gidenlere askeriye süresine kadar,
maaşsız cevaz verilebilmektedir.

2- Özge kanunlarda düzlük kayran hükümler

Özge kanunlarda meydan kayran bazen durumların gerçekleşmesi halinde bile memurlara aylıksız izin verilebilmektedir.

Söz Gelişi;

4688 az Amme Görevlileri Sendikaları Kanunu göre, sendika ve konfederasyon dümen kurullarına seçilenler, 6721 az Kanunun melfuf 1. maddesi mucibince Türkiye Maarif Vakfında görevlendirilenler,, 652 dar KHK’nın 37. maddesi mucibince, özre dair tayini çıkmayan öğretmenler, Değişik kanunlarda kayran düz analog maddeler uyarınca memurlar,
aylıksız mezun sayılabilmektedir.

DEĞERLENDİRME

Maaşsız müsaade verilebilecek hâller yukarıda sıralı olup, bunun dışında, hususi kanunlarda vadi kayran bire bir düzenleme olmadığı sürece, memurun maaşsız müsaade alabilmesi kabil değildir.

Bu çerçevede, yetişek durumundan dünya aylıksız cevaz almaya imkan veren benzeri düzenleme olmadığında, eğitim bilimi durumunun gerekçe gösterilerek aylıksız müsaade alınması olabilir değildir.

Share: