Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 48 kontratlı esenlik personeli matlup

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 48 kontratlı keyif personeli alacak. Serencam referans tarihi 4 april 2022

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) BILEN İLANI

Üniversitemiz bünyesinde 657 basit Fehamet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek için, 06.06.1978 günlü ve 7/15754 çevrilmiş Kararnameye ekli 28.06.2007 devir ve 26566 basit Resmi Gazete’de yayımlanan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda vadi kayran Melfuf 2 nci maddenin (B) fıkrasına bakarak; Lisans, Civar Lisans ve Lise 2020 KPSS (B) grubu fakül sırası anne alınmak vasıtasıyla giderleri Hususi Bütçeden karşılanmak için toplanmış 48 Kontratlı Personel (4/B) alınacaktır.

İlanın detayları için tıklayınız

Share: