Afiyet Bakanlığı, eğin tahsil bindirim ve tazminatında listeyi güncelledi

Afiyet Bakanlığı, hangi bölümlerin bitirilmesi halinde, arka öğrenim bindirim ve tazminatının verileceğini gösteren listeyi güncelledi

Esenlik Bakanlığı, geçen yıl illere gönderdiği benzeri yazıda, ne lisans veya önlisans bölümlerinin bitirilmesi halinde, remiks ve tazminatların bu arka öğrenimden verileceğini gösteren aynı çizgilik göndermişti.

Vekâlet bu listyi bugün itibariyle güncelledi.

İŞTE BAKANLIĞIN YAZISI VE YENİ LİSTE

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Hile Hizmetleri Umumi Müdürlüğü

Sayı : 60438742 Bahis : Zam ve Ödence

DAĞI TIM YERLERİNE

İlgi a) 13.05.2016 tanhiı ve E.6061 iş ılı yazımız.

b) Yükseköğretim Müesses Başkanlığının 19.04.2017 günlü ve 27456 dar yazısı.

Celal Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Kabine Kararı’nm 4’uncu maddesinin (e) fıkrasında “Kurumların beceri ve esenlik hizmetleri sınıflarına ilgilendiren kadrolarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarına atamlabilecek mesleki ayrımsız dal öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca tamlanan ayrıklı ahval dünya koyulmak için, kariyerleri (mesleksel kayırıcı öğrenimleri/ temel alınarak zam ve ödence ödenir. Kadroları beceri ve keyif hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından tıpkı kadroya atanılamayacak değme eğin öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden kontekst remiks ve ödence ödenmez” hükmüne vadi verilmiştir.

Bu çerçevede, Müdürlüğünüze sınırlı bakım birimlerinde (İl Esenlik Müdürlüğü, İlçe Keyif Müdürlüğü, İl .Ambulans Kumanda Arama Merkezi ve Ivedi Afiyet Hizmetleri İstasyonları) afiyet hizmetleri ve koruyucu afiyet hizmetleri sınıfında fariza işleyen personelin, bağ (a) yazıya kötü listede belirtilen lisans bolumu veya onlısans programlarından rastgele birini bitirmesi halinde anılan Hükûmet Kararı’nın 4’uncu maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanabileceği bildirilmişti.

Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığının bağ (b) yazısı kapsamında deste (a) yazıya bitik liste güncellenmiş olup Müdürlüğünüze mecbur bakım birimlerinde keyif hizmetleri ve koruyucu keyif hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, kötü listede belirtilen lisans bolumu veya onlısans programlarından herhangi bınnı bitirmesi halinde mezkûr Bakanlar Kurulu Kararı’nm 4’uncu maddesinin (e) fıkrasında öngörülen remiks ve tazminatlardan faydalanabileceği hususunda.

Bilgilerinizi ve gereğini temenni ederim.

KAPAT X

M. Tayfun ARIK

Bakan a.

Umumi Mudur

Eki: 1 Nüsha Çizelge (3 Laf)

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA FARIZA ÖZNE

PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE, IHTIŞAM MEMURLARINA ÖDENECEK REMIKS VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.Z006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYIU HÜKÛMET KARARI’NIN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN (E) FIKRASI KAPSAMINDA, BINDIRIM VE TAZMİNAT ALABİLECEĞİ GÖZ/PROGRAMLARIN LİSTESİ

SIRA NO:

LİSANS BÖLÜMLERİ

1

ACİL YARDIM VE FACIA YÖNETİMİ LİSANS BÖLÜMÜ 14,161

2

ANTROPOLOJİ LİSANS BOLUMU

3

BESLENME VE DİYETETİK LİSANS BÖLÜMÜ

4

BİYOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

5

ÇOCUK GELİŞİMİ LİSANS BÖLÜMÜ

6

YAVRU GEUŞİMI VE EĞİTİMİ LİSANS BOLUMU

7

DİL VE MÜRACAAT TERAPİSİ LİSANS BÖLÜMÜ

8

DİŞ HEKİMLİĞİ LİSANS BÖLÜMÜ

9

EBELİK LİSANS BÖLÜMÜ

10

ECZACILIK LİSANS BÖLÜMÜ

11

ERGOTERAPİ

12

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON LİSANS BÖLÜMÜ

13

FİZYOTERAPİ VE REHABİÜTASYON ÜSANS BÖLÜMÜ

14

GERONTOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ w

15

HEMŞİRELİK LİSANS BÖLÜMÜ

16

HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ LİSANS BOLÜMÜ

17

MOLEKÜLER BİYOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

18

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK LİSANS BOLÜMÜ

19

ODYOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

20

PERFÜZYON LİSANS BÖLÜMÜ (4>

21

PSİKOLOJİ LİSANS BÖLÜMÜ

22

SAĞUK EĞİTİMİ ÜSANS BÖLÜMÜ

23

SAĞLIK İDARESİ LİSANS BÖLÜMÜ

24

SAĞUK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ÜSANS BÖLÜMÜ ,s>,5>

25

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ LİSANS BÖLÜMÜ

26

SAĞUK MEMURLUĞU LİSANS BÖLÜMÜ

27

SAĞLIK YÖNETİMİ ÜSANS BOLÜMÜ (t>ö>

28

TOPLUMSAL ÇALIŞMALAR LİSANS BÖLÜMÜ

29

IÇTIMAI HİZMET LİSANS BOLÜMÜ

30

IÇTIMAI HİZMETLER LİSANS BÖLÜMÜ

31

TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER USANS BÖLÜMÜ

32

VETERİNER LİSANS 8ÖLÜMÜ

SIRA NO:

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

1

ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ ONLISANS PROGRAMI

2

ACİL YARDIM ÖNLİSANS PROGRAMI

3

ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

4

ADLI NEV ÖNLİSANS PROGRAMI

5

ADLİ KALEM TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

6

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI

7

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV ÖZNE

PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE, AZAMET MEMURLARINA ÖDENECEK REMIKS VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYIU KABINE KARARI’NIN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN (E) FIKRASI KAPSAMINDA, REMIKS VE

TAZMİNAT ALABİLECEĞİ DEVIR/PROGRAMLARIN LİSTESİ

8

CANKURTARAN VE ACİL BAKIM ONLISANS PROGRAMI

9

CANKURTARAN VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

10

AMELİYATHANE HİZMETLERİ ONLISANS PROGRAMI

11

AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

12

ANESTEZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

13

ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

14

CERRAHİ ÖNLİSANS PROGRAMI

15

CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

16

KASABA KİRLENMESİ VE KONTROLÜ ÖNLİSANS PROGRAMI

17

YER ESIRGEME ÖNLİSANS PROGRAMI

18

BELDE HIMAYE VE KONTROL ÖNLİSANS PROGRAMI

19

KASABA ÖNLİSANS PROGRAMI

20

ÇEVRE SAĞLIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI

21

DİŞ HEKIMLİĞİ-HİJYEN ÖNLİSANS PROGRAMI

22

DIŞ PROTEZ ÖNLİSANS PROGRAMI

23

DIŞ TAKMA TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

24

DİŞ TAKMA TEKNOLOJİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI

25

DIŞ TEKNİK SEKRETERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

26

DİYALİZ ÖNLİSANS PROGRAMI

27

EBELİK ÖNLİSANS PROGRAMI

28

ECZANE HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

29

ECZANE TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

30

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ ÖNLİSANS PROGRAMI

31

ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON ÖNLİSANS PROGRAMI

32

EVDE SAYRI BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMI

33

FİZİK TEDAVİ ÖNLİSANS PROGRAMI

34

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÖNLİSANS PROGRAMI

35

FİZYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI

36

ŞIFAHANE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON ÖNLİSANS PROGRAMI 1″

37

HEMŞİRELİK ÖNLİSANS PROGRAMI

38

HİDROTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI

39

İLK VE ACİL YARDIM ÖNLİSANS PROGRAMI

40

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ ÖNLİSANS PROGRAMI

41

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMI

42

LABORATUAR ÖNLİSANS PROGRAMI (SAĞLIK PATIKA YÜKSEKOKUL MEZUNU)

43

LABORATUVAR ÖNLİSANS PROGRAMI (SAĞLIK MESLEK AKADEMI MEZUNU)

¦-1

MAMOGRAFİ ÖNLİSANS PROGRAMI

45

NÜKLEER NEV TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

46

ODİOMETRİ ÖNLİSANS PROGRAMI

47

ODYOMETRİ ÖNLİSANS PROGRAMI

48

OPTİSYENLİK ÖNLİSANS PROGRAMI

49

OPTOMETRİ ÖNLİSANS PROGRAMI

50

ORTOPEDİK TAKMA VE ORTEZ ÖNLİSANS PROGRAMI

51

OTOPSİ YARDIMCILIĞI ÖNLİSANS PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞUK HİZMETLERİ SINIFINDA FARIZA YAPAN

PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE, BÜYÜKLÜK MEMURLARINA ÖDENECEK REMIKS VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYIU KABINE KARARI’NIN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN (E) FIKRASI KAPSAMINDA, ZAM VE

TAZMİNAT ALABİLECEĞİ BÜRO/PROGRAMLARIN LİSTESİ

52

PARAMEDİK ÖNLİSANS PROGRAMI

53

PATALOJİ LABORATUVAR DOLAY LİSANS PROGRAMI

54

PATALOJI LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

55

PERFÜZYON ÖNLİSANS PROGRAMI

56

PERFÜZYON TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

57

PODOLOJİ ÖNLİSANS PROGRAMI

58

TAKMA VE ORTEZ ÖNLİSANS PROGRAMI

59

RADYOLOJİ ÖNLİSANS PROGRAMI

60

RADYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI

61

SAĞUK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI “li>

62

SAĞLIK LABORATUVARI ÖNLİSANS PROGRAMI

63

SAĞUK MEMURLUĞU ÖNLİSANS PROGRAMI

64

SAĞUK TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

65

SAĞUK YÖNETİMİ ÖNLİSANS PROGRAMI

66

TIBBI DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ÖNLİSANS PROGRAMI

67

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

68

TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

69

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

70

VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI

71

YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

72

YAŞLI BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMI

73

YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI ÖNLİSANS PROGRAMI

DİPNOTLAR

(D

Bu programlar, 06.11.2013 günlü Yükseköğretim Icra Kurulu toplantısında Sağlık İdaresi lisans programı ile eşdeğer sayılmıştır.

(2)

Bu programın, 28.10.2015 tarihli Yükreköğretim Icra Yerleşmiş toplantısında sağ esen ait aynı kayran olduğuna değişmeyen venlmiştır.

(3)

Bu izlence, 15.04.2009 günlü Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Kurumlan İşletmeciliği önlisans programı ile eşdeğer sayılmıştır.

(4)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 günlü ve 27456 basit yatısıyla “Bu programın, 13.04.2017 günlü Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında sağlık hizmetleri sınıfında değerlendirilmesine değişmeyen verildiği” bildirilmiştir.

(5)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.04.2017 günlü ve 27456 dar yazısıyla *10.08.2016 günlü Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında afiyet kurumlan işletmeciliği, afiyet kurumlan yöneticiliği ve esenlik yönetimi bölümu/programlarının adının sağlık yönetimi adına değiştirilmesi akıllıca görüldüğü” bildirilmiştir.

(6)

26.10.2016 günlü Yükseköğretim Icra Oturmuş toplantısında bu izlence mezunlarının keyif bilimleri lisansiyerl unvanını kullanabileceklerine değişmeyen verilmiştir.

Share: