Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!

Payitaht Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim yardımcısı ekip ilanı adayı tanım ediyor!

Bildiğiniz kadar, vakıf yükseköğretim kurumları tedrisat elemanı temini bakımından büyüklük üniversitelerinin mevzuatına uymakla yükümlüdür. Lazım öğretim üyesi kadrolarında gerekse diğer tedris elemanı kadrolarına ilgilendiren alımlar 2547 basit Yükseköğretim Kanunu ve ayrıksı ilişkin mevzuata akla yatkın yürütülmelidir.

Celal üniversitelerinin tıpkı kısmında düzeltilemeyen kişiye özel car meselesi, ne eyvah ki vakıf üniversitelerine de tıpı tıpına devam etmektedir.

Örneğin, Payitaht Üniversitesi vasıtasıyla 209 tedrisat elemanı alımına ilişkin zar 9 Mart 2022 günlü Resmi Gazete’birlikte yayımlanmıştır. İlanı incelediğimizde; Esenlik Hizmetleri Çığır Yüksekokulu Tıbbi Tevsik ve Sekreterlik programında duyurulan Öğretim Görevlisi alımında “Modern Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümünden lisans mezuniyeti olup, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış oluşmak. Tıpkısı yükseköğretim kurumunda arz bir iki 3 (üç) yıl Türk Dili dersi vermiş olmak.” şartı aranmıştır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı ile engin yakından ilgisi sıfır bu ilanın çokça kategorik tıpkısı şekilde sınırlı bir adayı tanım ettiği kuşkusuzdur. Üniversitenin öğüt verme tecrübesinde “ibret adını” bile belirtmesi dahi zata mahsus ilanın tescili bir duruma dönüşmüştür.

Halen referans süreci devam fail bu zata mahsus kadronun Başşehir Üniversitesi eliyle nakız ya üstelik düzeltilmesi gerekmektedir!

Share: