Büyükşehir olan illerdeki memurlara ve emeklilere remiks müjdesi

Bugünkü yazımızda 30 Mart yerli seçimleriyle alay malay yürürlüğe giren 6360 az Kanun’un hem memurlara hem dahi görevli emeklilerine finansal yönden sağladığı getiriyi anlatmaya çalışacağız. Hele 15 Nisan maaşlarına yansıyacak ilave ödemelerle gelişigüzel bir nice memurun şimdiden sevineceğini söyleyebiliriz.

Bu illerde çalışan memurlara muamma bindirim yapılmıştır

657 dar Kerem Memurları Kanunu’nun birçok maddesinde büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde görev eden personellerin ödemelerinin farklılaştırıldığına dair ahkâm olduğu görülecektir. Okuyucularımızın 657 az Kanun’üstelik düz alan büyükşehir ifadesi sabık kelimeleri aramaları halinde yapılan iyileştirmelerin tamamına ulaşmaları mümkündür. Ayrıca, hem yan ödeme kararnamesinde hem üstelik 375 az KHK ekinde saha düzlük cetvellerde büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerdeki personele arttırma ödemeler yapıldığı görülecektir.

Hele 657 sayılı Kanun’un IV sınırlanmış Makam Tazminatı cetvelinde yer alan düzenlemede büyükşehir belediyelerinde fariza fail ara sıra personelin gönül rahatlığı tazminatı alması ile bazılarının almakta oldukları huzur tazminatlarının artmakta olduğunu görüyoruz. İşte bu maddeye bakarak büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bazı görevlerde çıkmak karşı tazminatı ve bu paralelde dahi görev tazminatı almayı gerektirmektedir.

Kimin maaşı ne kadar artacak?

Maddede yer düz karışık ifadeleri bire bir örnekle göstermek gerekirse bahis henüz bereketli anlaşılacaktır. Henüz ilk Balıkesir ilinde görev işleyen Milli Eğitim İl Müdürü huzur tazminatı namına 1000 ses seda tutarında ödeme almakta iken bakir düzenleme sonucunda bu miktar Balıkesir’in büyükşehir olmasıyla 1500 işaret rakamına çıkmıştır.

Örneğe göre dirlik ve fariza tazminatındaki artış tutarı ise; 1000 x 0,076998 = 77 TL olacaktır.

Fakat, 666 dar KHK sonrasında ödemeler Ücret ve Ödence Alamet rakamları üzerinden yapıldığı üzere yukarıda belirtilen miktar zor aylığına yansıyacaktır. 666 sınırlanmış KHK çerçevesinde ayırt ödemesini hesaplayacak olursak;

Bu diyar müdürünün esbak sevap göstergesi 48.080, ödence göstergesi ise 25.200 iken Balıkesir’in Büyükşehir Belediyesi olması nedeniyle sevap göstergesi 49.130, ödence göstergesi ise 25.775 olmuştur. Maaş hesaplamasını zaaf fail okuyucularımızın ‘Yeni sisteme bakarak örneklerle maaş hesabı’ başlıklı yazımızı okumalarını başvuru ederiz.

Ayrıca, 666 dar KHK ile getirilen mülhak ifa oranlarının düzenlendiği cetvellere baktığımızda gine büyükşehir belediyesi mevcut illerde fariza eden kâh personele arttırma imkanlar sağlandığı görülmektedir.

Yani, 666 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre (II) dar cetvelde 375 çevrilmiş KHK’nın Katma 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında vadi kayran personelin Sevap ve Ödence Işaret Cetveli’nde tekrar büyükşehir belediyesinde fariza yapanların göstergeleri henüz yüksek düzenlenmiştir.

Diğer yandan, büyükşehir belediyesinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki amme kurumlarında çalışan bir nice memura canip ödeme kararnamesi ile üstelik mali iyileştirmeler sağlanmıştır. Yani büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde fariza fail bazen personellerin hem zamları hem dahi tazminatları daha efdal düzenlenmiştir.

Sürpriz zamlar zor aylıklarına dahi yansıyacak

Yukarıda açıkladığımız bap emekli maaşlarına da yansımaktadır. Daha evvel zahmetli olan binlerce dirilik bu düzenlemeden yararlanacak ve zor maaşlarında yukarıdaki cirim büyüklüğünde artış olacaktır. Zımnında emekli maaşlarında artma olacakların mağdur olmamaları amacıyla konuyu izleme etmeleri faydalarına olacaktır. Cenabıhak Sosyal Düzenlilik Kurumu çalışanlarına palas versin. Bu illerde çalışıp üstelik mütekait olan bütün ilişkin dosyaları çıkarıp tek biricik inceleyecekler ve baştan mahiye bağlayacaklardır.

KAPAT X

Yer balaban artım mütekait şehremaneti başkanlarının aylıklarında olmuştur

Ahmet Ünlü’nün yazısnın devamını intikal etmek için tıklayınız.

Share: