Maaşın 6 kamer çalıştıktan sonraları % 8 oranında arttırılması gerekir mi?

Muvazzaf subay adına fariza yapmaktayken bu sene ricat ettim ve tıpkı KİT’te 399 dar KHK’ye bakarak mühendis namına başladım. Şuan maaşımı % 8 bir iki alıyorum. 6 kamer çalıştıktan bilahare % 8 remiks verilecekmiş bu hangi kadar doğrudur? Şuan devlette 11,5 sene fiili hizmetim var, bakir memur değilim kim, % 8’in açıklaması nedir?

KİT’lerde etkin kontratlı personel için değişik kamu kurumlarında olmayan bazı ödemeler vardır. Bu ödemelerden birisi da muvaffakiyet ücretidir. 399 çevrilmiş KHK’nin Sükse Ücreti başlıklı 27 nci maddesinde; ‘Sözleşmeli personelden sicil ve muvaffakiyet değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara anne ücretlerinin% 8’i, (B) düzeyinde olanlara% 4’ü, (C) düzeyinde olanlara % 2’si oranında hesaplanacak miktarda ve 43 üncü maddedeki esaslara bakarak başarı ücreti ödenir.’ hükmüne meydan verilmiştir.

Buna bakarak, KİT’lerde ilk kez işe başlayan sözleşmeli personele evvel geçmiş şeş maaş süreyle inikat imzalatılır. Bu süreye deneyim süresi denilmektedir. Bu müddet böylece sicil ve sükse değerlemesi raporu düzenlenir. Elan önce memurluk hizmeti olmasının deneyim süresine bağımlı tutulup tutulmamaya gelişigüzel etkisi yoktur. Çap Personel Başkanlığının görüşleri bile bu yöndedir.

Dolayısıyla 6 aylık tecrübe süresinden sonradan sicil ve sükse değerlemesi puanınız 90 ve elan üst ise ana ücretinizin % 8’i oranında, puanınız 76-89 aralığında ise esas ücretinizin % 4’ü oranında, puanınız 60-75 ortada ise anne ücretinizin % 2’si oranında muvaffakiyet ücreti almanız gerekecektir. Sonuç olarak temel ücretinizin % 8 oranında muvaffakiyet ücreti almanızın dayanağı budur.

Ayrıca, bu ücretin yanı sıra tıpkısı dahi kontratlı personele ödenen bayrılık ücreti vardır. Kıdem Ücretinde ise tecrübe süresinin etkisi yoktur. 399 sınırlanmış KHK’nin 28 inci maddesine göre; Kontratlı personelden benzeri içtimai güvenlik kuruluşuna prim ödemek vasıtasıyla güzeşte hizmet süresi toplamı 6-10 sene olanlara temel ücretlerinin % 2’si, 11-15 yıl beyninde olanlara% 3’ü, 16-20 sene olanlara % 4’ü ve 21 yıl ve henüz aşkın olanlara % 5’i oranında kıdem ücreti verilmektedir. Zımnında göreve başladığınız tarihten itibaren bakım süreniz dikkate alınarak kıdem ücreti almanız gerekmektedir.

Torba kadrodan ne devir faydalanabilirim?

2007 yılında göreve başladım ve şu dakika 4/1 derecedeyim munzam göstergem de 800. Patika namına 6 sene 10 kamer fiili hizmet, çığır süresince 6 ay gücük dolaşma askeriye ve 313 aktarılma üniversite sonrası mesleğimle ilgilendiren çalışmam var. Askeriye tamlık sayıldığında 7 sene 3 kamer hizmet oluyor. Özel sektörde çalışma süresi. 313*3/4: 234 dönme … er bezi takım hesabında kullanılacak mecmu 7 yıl 3 ay +234 aktarılma = 7 sene 10 ay 20 gün hizmetim var.

1- 4. paye olduğumdan testis takım üzere 8 almanak çalışma süresine mi 10 almanak himmet süresine mi göre değerlendirme yapılır.

2-Testis kadrodan istifade ettiğimde kaçıncı dereceye düşebilirim. S. CEYLAN

Yazının devamını idrak etmek için tıklayınız.

Share: