Bu bölümler, sağlık personel amacıyla ense öğrenim değil

Ara Sıra bölümlerin, afiyet hizmetleri sınıfında etkin personel için eğin öğrenim olmadığına karar verildi.

REMIKS TAZMİNAT KARARNAMESİNDE YER DÜZ EGEMENLIK

Bilindiği üzere, remiks tazminat kararnamesinin (e) bendi şu şekildedir:

“e) Kurumların beceri ve esenlik hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel benzeri dal öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen ayrıklı durumlar dünya tevessül etmek amacıyla, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) temel alınarak bindirim ve ödence ödenir. Kadroları beceri ve afiyet hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bire bir kadroya atanılamayacak gelişigüzel dal öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri kayırıcı öğrenimden kıran zam ve ödence ödenmez.”

Bu maddeye bakarak, Sağlık Hizmetleri Sınıfında bire bir kadroda çalışan benzeri keyif personeli, şayet esenlik hizmetleri sınıfına atanmaya imkan verecek aynı art öğrenimi bitirirse, bu halde remiks ve tazminatını bulunduğu kadroya ait remiks ve tazminatı değil üst öğrenime değer mevrut zam ve tazminatı alır.

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN, EĞIN ÖĞRENİM OLMADIĞINA KARAR VERİLEN PROGRAMLAR

Keyif Bakanlığı, YÖK’ten ve Azamet Personel Başkanlığından aldığı düşünce doğrultusunda, aşağıda vadi kayran 6 programın, Afiyet Hizmetleri Sınıfında müteharrik memurin üzere ayrımsız peş öğrenim olmadığına karar vermiştir.

– İtfaiyecilik ve Coşkunluk Güvenliği
Sağlık Hiz. MYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Teknikeri Programı,
Beceri Programlar Bölümü Laboratuvar, Kimya ve Kimyevi İşleme Teknolojileri Bölümü,
Biyokimya Teknikerliği Önlisans Programı,
Bölüm Hizmetleri ve Kâtiplik Programı,
Toplumsal Bakım ve Danışmanlık Programı

Afiyet Bakanlığı Dalavere Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı 81 diyar Valiliğine 11 Mart 2015 devir ve 3560 mahdut yazıyla gönderilmiştir.

Share: