Binlerce vazifeli adayı bibi bu rutin işlemi bekliyor

Hem kamu kurumları hem dahi açıktan tayin bekleyen binlerce memur adayı Familya ayından beridir rutin aynı onayı beklemektedir.

190 sayılı KHK’nın ilişik 7 nci maddesinde meydan düz hükümde; “Merkezî idare bütçe kanununda belirtilen tayin sayısının amme hile, alım ve cılız-luşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve başka hususlar Mehabet Personel Başkanlığının tutkun olduğu Vekil ve Maliye Bakanının omuz omuza teklifi konusunda Başvekil onayı ile belirlenir.”

Gine 190 mahdut KHK’nın eklenmiş 7 nci maddesinde şu hâkimiyet vadi almaktadır: “Birinci hikâyecik kapsamında 657 basit Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri göre yapılabilecek alarga atamalar için Heybet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.”

Bu hükümde kayran düz 59. özellik hükmü istisnai kadrolara yapılan atamaları, 92. husus ise ricat sonrası açıktan atama aracılığıyla memuriyet kadrolarına yapılacak atamaları rapor etmektedir.

Cümle bunların beraberinde ayrıca 2012 yılında işlemleri tamamlanamayan ve 2013 yılına sarkan nasıp işlemleri bulunmaktadır. Bu atama işlemleri da yukarıda hükmü verilen onayı beklemektedir.

memurlar.net’e mevrut emsal bir sıkıntı:

“Bizim 2012 birlikte TSK’nın mütenevvi yerlerine havadan atamamız yapılacaktı ancak asayiş soruşturmaları uzadığı amacıyla 2013 Sülale ayına sarktı ve bizim tayin işlemlerimiz 2013 kadrolarıyla yapılmak zorunda kaldı dava de buradan başladı, açıktan tayin kadroları 3 aydır onaylanmıyor ve açıklanmıyor. Seçkin dönme Celal Personel Başkalığını arıyoruz bilgelik vermiyorlar, Başbakanlığa suç atıyorlar, Başvekillik Maliye Bakanlığına yönlendiriyor derken, biz ortada kaldık. Tekmil 4 kamer güvenlik soruşturması bekledik 3 aydır da kol onayı bekliyoruz. Elimizde telefon seçme dönem arayacaklar diye niteleyerek bekliyoruz alelade haddinden fazla yorulduk.”

Hem kamu kurumları hem bile tayin bekleyen çokça sayıda namzet, rutin bir sürecin benzeri dakika geçmiş tamamlanmasını istemektedir. Bunun için da Himmet ve Toplumsal Güvenlik Bakanı Faruk Polat ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in aynı dakika önceki lüzumlu teklifi hazırlamaları ve başbakanın onayını almaları makul olacaktır. Ümit ederiz kim bu bekleyiş çıdam taşını çatlatacak seviyeye ulaşmaz. Hangi demişler acın halinden tok anlamaz.

Share: