Keyif Bakanlığında müteharrik TYP şoförler üzere bakir aranjman

Keyif Bakanlığında topluluk yararına iş programı kapsamında (TYP) müteharrik şoförlerin sözleşmeleri 9 ayak tabanı kadar uzatılabilecek

27 april 2021 günlü Resmi Gazetede Canlı İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin eğreti 9 uncu maddesine kullanılmamış bir paragraf eklenmiştir.

Resmi Gazetede yayımlanan ve eğreti 9. maddeye eklenen kanun maddesi şu şekildedir:
“(2) Bu husus kapsamında planlı TYP’ler 72 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri uyarınca sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Ancak ait kurumların gerekçeli kendisine temdit talebinde bulunmaları ve gerekçenin uygun bulunması halinde, hep dokuz kocaoğlan aşmamak şartı ile TYP süresi uzatılabilir.”

Düzenlemenin atıfta bulunduğu eğreti 9. maddenin bir numara fıkrası:
“(1) Eskimemiş koronavirüs (Covid-19) salgını boyunca, Keyif Bakanlığı ile sadık ve ilgilendiren kuruluşları ve bunların dışarlık teşkilatlarının salgınla savaşım faaliyetlerine ilgili yürüttükleri kamu hizmetlerinin desteklenmesi üzere sürücülük mesleğine yönelik Topluluk Yararına Izlence düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında vadi kayran belirli tıpkısı mesleğe müteveccih TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına müteveccih buyruk uygulanmaz.”

Düzenlemenin atıfta bulunduğu 72. maddenin birinci fıkrası
“TYP, sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Önceleri sözleşmede belirlenen TYP süresi bilahare uzatılamaz. “

DÜZENLEMENİN ANLAMI

Keyif Bakanlığında sosyete yararına himmet programı kapsamında (TYP) çalışan şoförlerin sözleşmeleri 9 taban kadar uzatılabilecek

Share: