Belediyede, SDS ödemesinde kadrolusözleşmeli ayrımı yapılabilir mi?

Kriterler dikkate alınmaksızın yemeden içmeden personelin sözleşmeli yahut fiilî statüde olmasına göre sosyal dara tazminatı oranlarında yapılan farklılaştırmanın mevzuata makul olmadığını düşünüyoruz.

Istifham: Belediyede yetkili sendika ile yapılan toplumsal denge tazminatı (SDS) sözleşmesinde amelî görevli ile kontratlı sanatçılara SDS’nin %100 ünü, sözleşmeli (5393 mahdut kanunun 49 özellik) personele ise %50 oranında içtimai dara tazminatı ödenmesi imza altına alınmıştır. Sözleşmeli personel ve eylemli personel beyninde bu şekilde bire bir alt bölüm yapılabilir mi?

Cevap: 375 sınırlanmış Kanun Mesabesinde Kararnamenin melfuf 15. maddesine göre içtimai angarya tazminatı, belediyeler ve vabeste kuruluşları ile iklim hususi idarelerinin ekip ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine ait şehremaneti ve diyar özel idaresi ile bu birimlerde arz çokça üyeye eş kamu görevlileri sendikası ortada imzalanan kesim kapsamında yapılan bir ödemedir. Toplumsal abra tazminatının tavan tutarı toplu itilaf, dolgun geçim imzalanamaması durumunda ise Amme Görevlileri Yargıcı Kurulunca belirlenmektedir.

4688 çevrilmiş Amme Görevlileri Sendikaları ve Şişman Kesim Kanununun 32. maddesinde ise; konvansiyon döneminde verilecek sosyal abra tazminatı tutarının, ilgili mahalli idarede yer çok üyeye topluluk sendikanın genel başkanı yahut sendika umumi heyet eliyle yetkilendirilecek aynı temsilcisi ile belediyelerde belediye reisi, devlet özel idaresinde ilbay ortada şişman barışma sürecinin tamamlanmasını izleyen üç kamer içerisinde akdedilecek antant ile belirleneceği hükümranlık altına alınmıştır.

Yerel Yönetim Bakım Kolunda 2020 ve 2021 yıllarında uygulanacak olan mali ve toplumsal haklara ilgili Amme Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 1. maddesinde toplumsal denge tazminatının tavan tutarı sunu efdal Cesamet memuru aylığının yüzde 100’ü olarak muayyen, tavan tutarın aşılmaması kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarının, fariza yapılan ünite ve iş hacmi, görevin ehemmiyet ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, mücahede süresi, kol veya görev unvanı ile derecesi kadar kriterlere bakarak ayrımlı olarak belirleneceği hâkimiyet altına alınmıştır.

Görüldüğü amacıyla ödenecek içtimai yük tazminatı tutarı çizilen yasalı sınırlar dahilinde top tarafların hür iradeleriyle belirlenmektedir. Dayandığı yasalı mevzuata mugayir olmamak kaydıyla kavil hükümleri kesme, yürütülebilir ve bağlayıcı aynı metindir. Yapılan ödeme, amme personelinin kâin ifa unsurları dikkate alındığında kişiselleştirmeye ve ecir adaletini sağlamaya en akıllıca ödeme unsurudur. Benzeri unvanlı personele de, görev yapılan birim ve ciro, fariza yerinin özelliği gerekçe gösterilerek ayrımlı tutarda ifa yapılması, bir ahir konvansiyon döneminde tutarlarda farklılık yapılması mümkündür.

Ancak, yukarıda düzlük verilen kriterler dikkate alınmaksızın yalnız personelin sözleşmeli yahut fiilî statüde olmasına bakarak toplumsal abra tazminatı oranlarında yapılan farklılaştırmanın arz ilkin bu ödemenin dayanağı olan Kamu Görevlileri Yargıcı Kurulu Kararına tehalüf teşekkül ettiğini değerlendirmekteyiz.

Share: