Patadak çok yüksek tahsil gören maharet personelin ödence ve zamları elbette belirlenir?

160 Kol No.lu Azamet Memurları Kanunu Umumi Tebliğine bakarak, kadroları ustalık ve keyif hizmetleri sınıflarında kâin personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel tıpkı kayırıcı öğrenimi bitirerek, icazetname veya yokuş belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, uyum işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın dal tahsil remiks ve tazminatının verilmesi gerekmektedir.

Istifham: Tıpkısı kamu kurumunda 657 çevrilmiş kanuna göre memur statüsünde ustalık hizmetler sınıfında teknikçi namına çalışmaktayım. 2019 yılında Küçük Asya Üniversitesi İşletme lisans bölümünü bitirdim. İntibak işlemlerim bu duruma bakarak yapıldı. Bindirim ve tazminatları teknik adam kadrosuna göre almaya devam ettim. Bu sene Web Tasarımı ve Kodlama (önlisans) bitirdim. Bu büro mezunları tekniker unvanı almaktadır. Kurumuma istida ile teknisyen haklarından fehmetmek için başvuruda bulundum. Daha evvel lisans bitirdiğim ve uyma işlemlerim ona bakarak yapıldığı üzere bu haktan yararlanamayacağımı söyledir. Bu bahis hakkındaki görüşünüz nedir?

Yanıt: Memuriyetteyken kayırıcı öğrenimi bitirenlerin intibakı 657 basit Kanunun 36/A-12/d maddesine bakarak yapılmaktadır. Husus mesabesinde, “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar karışma) art öğrenimi bitirenler, ayrımsız kayırıcı öğrenimi tahsile mesafe vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten bilahare memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları paye ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri dal öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri muvaffakiyetli hizmet sürelerinin ıcığı cıcığı değme yıl bire bir mertebe, seçkin üç yıl tıpkı kademe hesabıyla arttırma yapılmak aracılığıyla bulunacak rütbe ve kademeye yükseltilirler.” denilmektedir.

Ortaöğretim konusunda memuriyetteyken lisans düzeyinde tahsil eden ve yukarıdaki hükme güvenerek intibakı yapılan personelin bilahare önlisans düzeyinde tahsil görmesi yeniden intibakı yapılamayacaktır. Bunun sebebi lisans öğrenimine sınırlı yerine yapılan intibak sonucunda yükselinen mertebe ve kademenin önlisans öğrenimine göre henüz erdemli olmasıdır. Tersi ayrımsız durumda ise, yani lise üstüne memuriyette iken önlisans akabinde bile lisans öğrenimi işleyen işyar için yukarıdaki hükme bakarak iki posta intibak yapılmasına bariyer benzeri durum bulunmamaktadır.

Mehabet Memurlarına Ödenecek Remiks ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde bulundukları bakım sınıfı kapsamında aynı dal öğrenimi mütemmim ustalık hizmetler sınıfı ile sağlık hizmetleri sınıfına karışma personelin bindirim ve tazminatları hakkında değişik bir uygulamaya gidilmiştir. Özellik hükmünde, “e) Kurumların beceri ve esenlik hizmetleri sınıflarına ilgilendiren kadrolarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarına atanılabilecek mesleksel benzeri dal öğrenimi bitirenlere, cetvellerde antrparantez tamlanan istisnai hâller dünya olmak amacıyla, kariyerleri (mesleksel ense öğrenimleri) temel alınarak remiks ve tazminat ödenir. Kadroları maharet ve afiyet hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarından benzeri kadroya atanılamayacak değme dip öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri kayırıcı öğrenimden hava bindirim ve tazminat ödenmez.” denilmektedir.

160 Saf No.lu Fehamet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, kadroları maharet ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları bakım sınıflarına atanılabilecek mesleksel bire bir eğin öğrenimi bitirerek, icazet yahut depar belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip fail kamer başından sohbet etmek için, verme amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde antrparantez tamlanan ayrıklı hâller dünya girmek için bitirilen benzeri sınıfla ilişkin mesleksel kayırıcı öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödeneceği, bunlar amacıyla antrparantez yıl içre arama işlemi yapılmayacağı tabir edilmektedir.

Yükseköğretim Kurulunca Meslek Yüksekokullarının Web tasarımı ve kodlama bölümünden çıkışlı olanlara tekniker unvanı verilmesi akıllıca görülmektedir.

Kapatılan Bütçe ve Finansal Taharri Umumi Müdürlüğü 16.1.2017 günlü ve 632 az yazısında; Ustalık Hizmetler Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda kâin personelin bahis konusu bakım sınıflarına atanabilecek rastgele mesleksel dip öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri amacıyla öngörülen zam ve tazminatların ödenmesinde, bitirilen arka öğrenimin “bulunan mesleki öğrenimin izlence ve göz bazında devamı mahiyetinde bir arka tahsil olması”, “kurumun görev alanıyla ilişkin olması” veya “kol göreviyle ilişik olması” kabil şartlar öngörülmediğini, hoppadak bulunulan bakım sınıfında atanılabilecek mesleksel ayrımsız kayırıcı öğrenimi bitirmiş olma” şartının tam olduğunu rapor etmektedir.

Sonuç kendisine tekniker kadrosundaki personelin memuriyetteyken lisans öğrenimi yaptıktan bilahare antrparantez çığır yüksekokulunda gördüğü tahsil sebebiyle uygulayımcı unvanını ihraz etmiş olması sebebiyle ödence oranı ve remiks puanlarının teknisyen unvanı anne alınarak ödenmesine bariyer bire bir format bulunmadığını değerlendirmekteyiz.

Share: