Askeriye sebebiyle sözleşmesi feshedilen 4/B li, aynı sene atanma yasağına tabi tamam mu?

Askerlik zımnında sözleşmenin feshi kurumlarca yapılmakta olup, bu iptal konvansiyon esaslarına ters debi sebebiyle değildir. Bu nedenle, 1 sene bekleme kuralının uygulanmaması gerekir. Soru: Askeriye sebebiyle sözleşmesi feshedilen ve askerdeyken ayrımlı KPSS puanı ile benzeri şöhret ve 4/B personel alımına başvuru yapıp atanma hakkı kazanan sözleşmeli personel askeriye dönüşünde 30 periyot içinde pozisyonunun hafi tutulduğu kuruma referans yapmaz ise;

1-Tek Yönlü fek mi yapmıştır?
2-Tek Taraflı fek değilse istisnalar kapsamında mıdır?
3-1 almanak bekleme süresine tabi olur mu?
4-Eskimemiş atandığı yere başlayış yapabilir mi?

Karşılık: Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların melfuf 1. maddesinde; tevellüt, enik kazanma, görevli yahut sair personel kanunlarına tabi olan eşinin mahdut dışında sonsuz göreve atanması veya arz bir iki şeş kamer süreyle mikro dışında eğreti yerine görevlendirilmesi ve askerlik cihetiyle hizmet sözleşmesi feshedilen kontratlı personelin pozisyonunun saklı tutulacağı ve istekleri halinde bu personelin ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınacağı hükme bağlanmıştır. Bire Bir maddenin devamında askerlik dönüşü baştan hizmete alınma için iki şart getirilmiştir. İlki sözleşmesinin feshi sebebiyle hisse senedi sonu tazminatı almamış bulunması ikincisi ise askeriye cihetiyle bakım sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz çağ içinde baştan istihdam edilmek amacıyla ayrıldığı kurumuna bağlanmış talepte bulunmasıdır.

Madde mesabesinde antrparantez kontratlı personelin, bakım sözleşmesi esaslarına çapraz hareket etmesi zımnında kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi yahut sözleşme dönemi ortamında sözleşmeyi tek yanlı feshetmesi halinde, iptal tarihinden itibaren aynı sene geçmedikçe kamu hava ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında baştan istihdam edilemeyeceği müstahkem, akabinde bir yıl yasağının istisnaları sayılmıştır.

Mülhak 1. maddenin önce fıkrasında kayran kayran; “askeriye cihetiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personel” ibareleri ile askere gidecek kontratlı personelin sözleşmesinin çekicilik tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. Inatçı tıpkısı istimara üzere “askeriye cihetiyle hizmet sözleşmesini fesheden kontratlı personel” ibaresinin kullanılması gerekirdi. Kurum tarafından yapılan fesihte tıpkı sene bekleme şartının gerçekleşebilmesi için feshin geçim esaslarına mugayir akım zımnında yapılması gereklidir.

Yukarıdaki izahat çerçevesinde;

– Askerlik zımnında gerçekleşen antant feshinin;

Personel vasıtasıyla gerçekleştirilen tek yanlı nakız olmadığını,

Hava aracılığıyla barışma esaslarına aykırı cereyan sebebiyle tahrip akseptans edilemeyeceğini,

– Bu durumdaki personelin ayrımlı tıpkı kurumda baştan 4/B statüsünde atanmasında bir yıllık bekleme süresinin dolmuş olması şartının aranmayacağını,

değerlendirmekteyiz.

Share: