Bekçilerin yer dışı nakilleri cins mü?

Emniyet Umumi Müdürlüğü illere gönderdiği yazıda, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin, mazeretleri yoksa el dışı nakil haklarının olmadığını belirtti.

Inanma Genel Müdürlüğü, 1 Orak Ayı 2019’da illere gönderdiği yazıda, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin tayin haklarını değerlendirdi.

söz konusu yazıda, 772 sınırlanmış Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve ait yönetmeliğe bakarak yorum yapıldığı belirtilerek “Muvaffakiyet sıralaması ve tayin usulleri mahalli adına gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin mesleğe önce atandıkları memleket sınırları içerisinde meslekten ayrılıncaya büyüklüğünde görev yapmaları esastır” denildi.

Taleplerin bu çerçevede ele alındığına vurgu yapılarak “diyar dışı atanmayı gerektirecek mahiyette mazeretlerinin buunup bulunmadığı bakımından değerlendirmelerin” yapılacağı belirtilmiş ve toprak dışı atanma taleplerinin makul görülmediğine değişmeyen verilmiştir.

Share: