Yeni düzenlemeyle, işçilere arızi görevlendirme yapılabilir mi?

Kurumlararası geçici görevlendirme düzenlemesinden kamu kurumlarında iştirakçi olarak etkin personel yararlanabilir mi?

Bu yazımızda, 657 basit Azamet Memurları Kanununun 4/D statüsünde amme çekicilik ve kuruluşlarında Daim İşçi olarak çalışanların mail tarihte yapılan mevzuat değişiklikleri sonrasında kurumlar arası geçici görevlendirme yapıp yapamayacağı hususunda değerlendirmelerde bulunacağız.

Bildiğiniz kadar, bakir hükümet sistemi ile gelişigüzel bir nice düzenlemeyi içeren 703 mahdut Anayasada Yapılan Değişikliklere Uzlaşma Sağlanması Için Gâh Yasa ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Mübayenet Yapılması Için Kanun Mesabesinde Kararname 09 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

bahis konusu yasa mesabesinde kararnamenin 178 inci maddesiyle 375 az Yasa Hükmünde Kararnameye eklenen katma 25 inci özellik mucibince, amme çekicilik ve kuruluşları beyninde geçici görevlendirme usullerinde güzel tebeddülat yapıldı. Bu konuya dair detaylar ise 03 Mayıs 2019 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan “Kurumlararası Arızi Görevlendirme Yönetmeliği”nde açıklandı.

Kurumlararası Arızi Görevlendirme Yönetmeliğinin “Amaç ve Durum” antetli 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Bu Talimatname, kurumlarda statülerine bakılmaksızın tıpkı takım yahut pozisyona dayalı olarak çalışan personel karşı uygulanır.”, 3 üncü fıkrasında ise “Bilgili ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar üzerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” denilmiştir.

Öte yandan, 24 Antrakt 2017 tarihli ve 30280 az Resmi Gazete’de yayımlanan 696 basit Alışılmadık Çözme Kapsamında Gâh Tensikat Yapılması Hakkında Yasa Mesabesinde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Yasa Mesabesinde Kararnameye eklenen eğreti 23 ve eğreti 24 üncü maddelerinde tamlanan kamu gelgel ve kuruluşlarında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sınırlanmış Kamu İhale Kanunu ve farklı mevzuat hükümleri göre personel çalıştırılmasına dayalı bakım gurur sözleşmeleri kapsamında yükleniciler eliyle çalıştırılanların daima işçi kadrolarına veya mahalli dümen şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilgili hususlar düzenlenmiştir.

Ayrıca, bahis konusu kanun hükmünde kararnamenin 127 nci maddesinin 5 inci fıkrasında; “Daima işçi kadrolarına geçirilenler, bir numara fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları organizasyon ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki eksiltme sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri atmak için istihdam edilebilir.” ifadesi bulunmaktadır.

Yukarıda kayran verilen mevzuat hükümleri alay malay değerlendirildiğinde;

1- 696 mahdut Kanun Mesabesinde Kararname ile taşerondan kadroya sabık işçilerin kanuncu düzenlemeden evvel yürüttükleri hizmetlerin devamı araç koşulduğundan; fariza yaptığı kurumun muvafakatı ile –benzeri meslek kodunda– eksantrik tıpkı alım emrinde eğreti namına görevlendirilebileceği,

2- Diğer iştirakçi olarak görev eden kişilerin ise ilgili yönetmelik hükümlerine makul olarak icap hava emrine gerekse değişik kurumların eksantrik ayrımsız pozisyonuna çalıştıkları kurumun muvafakatı ile arızi adına görevlendirilebileceği,

Değerlendirilmektedir.

Zor Doğru KAPLAN

Share: