Annenin aldığı izinden sonradan ata birlikte refakat izni alabilir mi?

Ana yahut baba, aynı dönemde olmamak şartıyla değişik zamanlarda ayrımsız çocuktan kontekst refakat izni kullanabilir

Ana yahut cet, bir dönemde olmamak gibi değişik zamanlarda bir çocuktan hava refakat izni kullanabilir

ISTIFHAM: Merhabalar Eşim ve ben cesamet memuruyuz.Oğlum Araba Cihazlarına mecbur kendisine hayatını devam etmektedir. Eşim oğluma 3+3 atılmak için 6 kamer refakat izni kullanmıştır. Babanın ise annenin refakat izni bitiminden sonra refakat izni kullanma talebi varmıdır? İlgili yönetmelikte, “bir kişiyle ilgili namına tıpkı dönemde dangadak fazla memurun refakat izni kullanamayacağı”, “aynı can ve tıpkı vakaya dair kendisine verilecek refakat izninin toplanmış süresinin şeş ayı geçemeyeceği” belirtilmiştir. Mevzuatta celi ayrımsız şekilde kullanır yahut kullanamaz diyerek belirtirmemiştir. Yukarıda belirtmiş olduğum konudan dolayı Eşimin refaket izni bitiminden itibaren babanında dirimsel öneme haiz olan oğluma değişik dönemlerde kazanmak amacıyla refakat iznimin olup olmadığını soracaktım. Teşekkürname ederim.

KARŞILIK: 657 sınırlanmış Heybet Memurları Kanununun “Çor ve refakat izni” antetli 105. maddesinin akıbet fıkrası aşağıdaki şekildedir.

“Antrparantez, memurun bakmakla işyar olduğu yahut memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek esas, cet, adam ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır sıklet tıpkı kaymakamlık geçirmesi veya tedavisi ayrıntılı süren benzeri hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin afiyet oturmuş raporuyla belgelendirilmesi amacıyla, mahiye ve eş hakları korunarak, üç ayak tabanı büyüklüğünde müsaade verilir. Gerektiğinde bu süre tıpkısı katına büyüklüğünde uzatılır”

29/10/2011 günlü ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Izzet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Çor ve Refakat İznine İlişkin Asıllar ve Esaslar Üzerine Yönetmeliğin “Refakat iznine ilişik esaslar” antetli 10 uncu maddesi aşağıdaki şekildedir.

“HUSUS 10- (1) Memurlara 657 az Kanunun 105 inci maddesinin serencam fıkrası uyarınca cevaz verilebilmesi için memurun; a) Bakmakla memur olduğu esas, baba, insan ve çocuklarından birinin, b) Bakmakla işyar olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek esas, cet, adam ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, çetin bir ilçe geçirdiğinin veya tedavisi mufassal süren aynı hastalığı bulunduğunun keyif kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle cevaz verilmesine esas yapılanma edecek sağlık oturmuş raporunda; refakati mucip tıbbi esbap, refakat edilmediği takdirde dirimsel nâr bulunup bulunmadığı, daim ve yakın hizmet gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin ehil olması gereken özel evsaf vadi alır. Zaruri görülmesi halinde üç maaş süre benzeri koşullarda bir eklenmiş kadar uzatılır.

(3) Tıpkısı kişiyle ilgilendiren adına aynı dönemde aniden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Tıpkı hayat ve tıpkısı vakaya dayalı namına verilecek refakat izninin toplanmış süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi zarfında refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde işyar iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda yahut müsaade süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurin izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini tecezzi etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Yasa ve hususi kanunların ilgili hükümlerine göre muamelat yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun mahiye ve erkek haklan korunur.”

Serencam ve Kıymetlendirme:

Mehabet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Çor ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Refakat iznine ilgili esaslar” başlıklı 10 uncu maddesinin 3. bendindeki “Tıpkı kişiyle ait adına tıpkısı dönemde apansızın aşkın işyar refakat izni kullanamaz.” ibaresinin natürel sonucu namına ayrımsız yaşama ile ait yerine aynı dönemde olmamak şartıyla ani çok işyar refakat izni kullanabilir.

Refakat izni devlet memurlarına yasa ile bırakılmış benzeri doğruluk olup bir yaşama için bu hakkın ani çok memur vasıtasıyla kullanılmasını yasaklayıcı tıpkısı hâkimiyet bulunmamaktadır. Zira hem ana hem cet ayrımsız celal memuru yerine bu hakka sahiptir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken dideban refakat izninin görevli ana ve ata aracılığıyla aynı tarihlerde kullanılmamasıdır.

Share: