Erdemli lisans yapmadan, öğretim yardımcısı olunabilir mi?

Üniversitelere Öğretim Yardımcısı olarak atanabilmek amacıyla faziletli lisans yarmak kayıt mıdır?

Üniversitelerde akademik personel olma hayali kuran birçok kişinin kafasını karıştıran bir soruyu bu yazımızda kapsamlı şekilde açıklama edeceğiz.

Öğretim Yardımcısı kadrolarına müracaat, atanma ve giriş sınavlarına ilişik tensikat “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Methal Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Talimatname”te belirtilmiştir.

bahis konusu yönetmeliğin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde;

a) Lisans düzeyinde terbiye yapılan birimlere (rektörlüğe sınırlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en birkaç tezli efdal lisans mezunu olmak yahut lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında bildirme bir iki beş yıl tecrübeli başlamak,

b) Sunturlu Sanatlar Fakülteleri, Yetişek Fakültelerinin Sunturlu Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile dolay lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim yardımcısı adaylarında yeryüzü birkaç tezli erdemli lisans mezunu başlamak yahut lisans mezunu oluşmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında bildirme bir iki iki sene deneyimli kalkmak.

hükümleri kayran almaktadır.

Öncelikle talimatname hükümlerini detaylı adına aşağıda verdiğimiz örnekler üzerinden sizlere açıklayalım :

1-Dört yıl eğitim veren fakülte ve yüksekokullara alınacak öğretim görevlisi ilanlarına başvurabilmek amacıyla ayrımsız kişinin tezli efdal lisans mezunu olması veya lisans mezunu olduktan sonra alanında yeryüzü birkaç 5 sene deneyim sahibi olması gerekmektedir.

Söz Gelişi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Istihsal Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalına alınacak Öğretim Yardımcısı kadrosuna bir adayın başvurabilmesi için İşletme alanında tezli faziletkâr lisans yapmış olması yada işletme bölümü mezunu olup, lisans eğitimi gördüğü alanda kamu veya özel sektörde en beş altı ilkokul sene çalışma deneyimi olmalıdır.

2-Domuzuna Sanatlar Fakülteleri ile Terbiye Fakültelerinin Pir Sanatlar Eğitimi bölümleri ve Konservatuvarlara alınacak öğretim yardımcısı kadrolarına başvurabilmek için bire bir kişinin tezli efdal lisans mezunu olması yahut lisans mezunu olduktan bilahare alanında genişlik bir iki 2 sene deneyim sahibi olması zorunludur.

Söz Gelişi, Eğitim Bilimi Fakültesi Pir Sanatlar Eğitimi Bölümü Çalgı Aleti Eğitimi Anabilim Dalına alınacak Öğretim Görevlisi kadrosuna tıpkı adayın başvurabilmesi amacıyla Çalgı Eğitimi alanında tezli erdemli lisans yapmış olması yada Saz Öğretmenliği bölümü mezunu olup, alanında yeryüzü az iki sene say deneyimi olması gerekmektedir.

3-İki yıllık eğitim bilimi veren çığır yüksekokullarına alınacak öğretim yardımcısı ilanlarına başvurabilmek amacıyla bir kişinin tezli faziletli lisans mezunu olması yahut lisans mezunu olduktan sonra alanında yer bir iki 2 yıl birikim sahibi olması yönetmelikte şarttır.

Söz Gelişi, Esenlik Hizmetleri Iz Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programına alınacak Öğretim Görevlisi kadrosuna aynı adayın başvurabilmesi üzere Çocuk Gelişimi alanında tezli erdemli lisans yapmış olması yada Çocuk Gelişimi bölümü mezunu olup, alanında en az iki sene iş deneyimi olmalıdır.

KAPAT X

Antrparantez, şurası de belirtmemizde yarar var üniversiteler yukarıda belirttiğimiz yönetmelikte aranan deneyim sürelerini “genişlik çokça 10 yıla kadar” verecekleri ilanlarda artırabilirler.

Yukarıda yaptığımız açıklamalardan dahi anlaşılacağı üzere, üniversitelerde öğretim yardımcısı görünmek amacıyla Yüksek Lisans beğenmek mecburi kayıt değildir. Lisans mezunu olduktan sonraları alanında mukannen bir süre kamuda yahut özel sektörde çalışan şahıslar birlikte “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” adına üniversitelerde çalışabilmektedir.

Ağır Düz KAPLAN

Share: