4/B sözleşmeliler tekaüt olduğunda gelişim sonu tazminatı alır mı?

2005 yılında yapılan düzenlemeyle, 4/B’li sözleşmeli personele aksiyon sonu tazminatı kabul etme hakkı tanınmıştır. Ancak 2005 yılından esbak süreler için bu yönde tıpkısı hakka saha verilmemiştir. Bu nedenle, 2005 öncesi hizmetler amacıyla hareket sonu tazminatı alınmamaktadır.

ISTIFHAM: Merhaba, 18.12.198915.10.1992 tarihleri arasında 657 Sınırlanmış Kanunun 4/B Maddesine bakarak kontratlı hoca kendisine çalıştıktan sonradan 15.10.1992 tarihinde fiilî hoca yerine atandım. Kadroya atanırken kontratlı yıllarım amacıyla tazminat ödenmedi. 15.08.2017 tarihinde emekliliğe ayrıldım. Bayrılık tazminatımın hesaplanmasında yukarıda sözü geçen kontratlı yıllarım dikkate alınmadı. Bu mağduriyetimin giderilmesi üzere ne yapmam gerekir. Şimdiden teşekkürname ederim. Saygılarımla

CEVAP:

İş sonu tazminatı nedir:

İş sonu tazminatı 657 az Şevket Memurları Kanunu Husus 4 ( B ) kapsamında kontratlı namına çalışanların görevlerinin bitirilmesi veya bitmesi yerinde, görev yaptıkları hizmetlere karşılık gâh şartları taşımaları kaydıyla ödenen şişman bir tutar yerine tabir edilebilir.

İş sonu tazminatı kapsamındakiler kimlerdir, toplumsal asayiş statüleri nedir:

657 çevrilmiş Kanun Bap 4 ( B ) bendi kapsamında sayılanlardır. Içtimai güvenlik statüleri bakımından 5510 az Sosyal Sigortalar ve Genel Esenlik Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar, yani işçi statüsünde toplumsal güvenlik sistemine karışma olurlar.

İş sonu tazminatı ne ahit esneklik kazandırılarak ödenebilir ayla getirilmiştir:

2005 yılından evvel kontratlı personele aksiyon sonu tazminatı ödenmemekteydi. 2005 yılında 5335 az Kanun Konu 28 hükmü ile 657 mahdut Kanun Yön 4 ( B ) hükmüne hareket sonu tazminatı miktarının belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiş, Bakanla Müesses de bu yetkisini kullanarak 6.6.1978 Gün ve 7/15754 Sınırlanmış Hükûmet Karan ile yürürlüğe konulan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ın 7 nci maddesini değiştirmiş ve elan evvel sıfır aşağıda tamlanan ödeme hallerini belirlemiştir.

İş sonu tazminatı hangi hallerde ödenir;

Öncelikle Kurumunda çalışarak, askerlik ve doğum dışında okunabilen, genişlik birkaç 2 bakım yılını tamamlanması gerekir.

2 sene fariza yapanlardan;

– Içtimai Düzenlilik Kurumunca sürekli mecmu aksiyon göremezlik geliri, malüllük yahut yaşlılık aylığı bağlanması yahut küresel ifa yapılması halinde hisse senedi sonu tazminatı ödenir.

– Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi yahut yenilenmemesi yerinde hareket sonu tazminatı ödenir.

-İlgilinin Esasların mülhak 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi halinde hisse senedi sonu tazminatı ödenir.

KAPAT X

– İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini bilahare kaybetmesi halinde iş sonu tazminatı ödenir.

– İlgilinin ölümü halinde hareket sonu tazminatı ödenir.

– İş sonu tazminatı ödenmesinde başka araç aranmaz, yani iş kanununda bayrılık tazminatı ödenmesinde matlup şartlar aranmaz.

İş sonu tazminatı zahir hesaplanır:

İş sonu tazminatında misal Heybet Memuru esas alınır. Emsalde işçilere ödenen bayrılık tazminatı sistemi uygulanmaz.

Ödeme kapsamında belirtilen hallerden dünya hizmet sözleşmesi sona erenlere, fariza yapmakta olduğu vaziyet unvanı itibariyle, Ihtişam Memurları Kanununa bakarak girebilecekleri hizmet sınıfındaki ayrımsız veya aynı ekip unvanı ana alınarak hizmet yılı ve tahsil durumu benzeri olan emsali personele 5434 dar Türkiye Cumhuriyeti Zahmetli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir bakım yılı için ödenecek maksimum emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek için, kurumunda çalışılan temas tekmil hizmet yılı üzere firkat tarihindeki hizmet sözleşmesinde kayıtlı maaş brüt ecir tutarında hisse senedi sonu tazminatı ödenir.

Ayrımsız yıldan küsurat süreler amacıyla da, kül sene üzere hesaplanan miktardan o süreye balkon eden hacim büyüklüğünde ödeme yapılır.

Hesaplamaya, daha önce aksiyon sonu tazminatı, ikramiye ve bayrılık tazminatı ile ayrımsız ödemelerde değerlendirilmiş süreler varsa dikkate alınmaz.

İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate münfail süreler bayrılık tazminatı ile 5434 dar Türkiye Cumhuriyeti Mütekait Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez.

Ahiret Yolculuğu halinde, yukarıdaki fıkra mucibince hesaplanacak hacim, ölenin kanuncu mirasçılarına ödenir.

2005 yılından önce gelişim sonu tazminatı alamayanların durumu:

2005 yılından evvel Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda;

Kavil ile çalıştırılacak personele anlaşma ücreti dışında gelişigüzel kişi altında ifa yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulmaz.”

Bu statüde çalışanların uyuşma koşullarına uymaması zımnında Hava tarafından;

uyuşma esasları dışında değme nedenle çalışanlar marifetiyle; sözleşmenin feshedilmesi yerinde, iş sonu ödentisi verilmez.”

Şeklinde hükümler bulunurdu. Bu ahkâm 2005 yılından itibaren kaldırılmıştır.

2005 yılından geçmiş, gelişim sonu tazminatı ödenmesinde kesim hükümlerine uyulmaması yerinde Hava vasıtasıyla sözleşmenin feshedilmesi yerinde veya çalışanlar aracılığıyla de sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi yerinde hareket sonu tazminatı ödenmezken, 2005 yılında yapılan değişiklikle tek yanlı olsa de yukarıda tamlanan şekillerde sözleşmenin feshedilmesi durumunda gelişim sonu tazminatı ödenebilir arkaç gelmiştir.

Fakat, Esaslarda elan ilk bu şekilde olup dahi gelişim sonu tazminatı alamayanlarında bu haklarını almalarına müteveccih aynı hâkimiyet tespit edilememiştir.

Bu bağlamda değerlendirmemiz:

Fariza yaptığınız tarihlerde iş sonu tazminatı verilmesi şartları beyninde sözleşmeli durumdan amelî sarıklı kadrosuna geçirilmesi yerinde aksiyon sonu tazminatının ödenip ödenmeyeceğine ilgilendiren benzeri kuralın olmadığını anlamaktayız.

Değerlendirmemiz yerine, Sosyal Düzenlilik Kurumunun kontratlı yerine geçirilen sürenize mütekait ikramiyesi ödememesi akıllıcasına görülmekle alay malay, hem Kurumunuzun hem üstelik sizin tasarrufunda olmayan tıpkısı işlemle fiilî öğretmenliğe geçmeniz dolayısıyla karşılığı ödenmeyen bu sürenin da zahmetli ikramiyesinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu bağlamda Içtimai Düzenlilik Kurumuna başvurma edip alacağınız cevaba göre durumunuzu kendinizin değerlendirmesi (sorun açılıp açılmayacağı için) akıllıca tamam düşüncesindeyiz.

Share: