Ihya ödeneğinde görevlendirme süreleri

Yükseköğretim kurumlarında görevli akademik personele ihya ödeneğinin ödenmesinde görevlendirme sürelerinde takvim yılı uygulamasına dikkat edilmeli!

Soru:

Sayın ait,

Aşağıda size yönelttiğim istifham ülkemizde geliştirme ödeneği düzlük bütün için hayır olacaktır. Yardım ve cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Aynı oran üniversitesinde Prof.Dr. unvanıyla görev yapmaktayım. en üst aldığım maaşın yarım yamalak yattığını öğrendikten sonra ilişkin birime başvurma ettim. Cevaben, memur mezun olduğum süreleri hesaplamışlar ve aynı takvim yılı süresince 30 haset aşan seçme ay için ihya ödeneğinin kesileceğini söylediler. Hızla belirteyim, ben temas hafta 2 bölüm ücretsiz ve memur mezun site dışına çıkıyorum. Tek antlaşma benzeri kereye belli 30 devir cevaz almadım.

Sorum şudur: benden ihya ödeneğinin kesilmesi akıllıca mudur, doğruysa kanuncu mevzuatı nedir?

Vereceğiniz karşılık Türkiye’de emsal teşekkül edecektir diyerek düşünüyorum.

Cevaplarsanız çokça sevinirim. Saygılarımla.

Karşılık:

Geliştirme ödeneğinin öğretim elemanlarına verilmesine ait asıllar ve esaslar ile bu ödenekten yararlanacak olan iller ise Hükûmet eliyle 04/04/2005 tarihinde yürürlüğe konulan “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kabine Kararın”de belirleme edilmiştir.

Kabine Kararının 6/d maddesinde; “2547 az Kanunun 39 uncu maddesi ile mevzuatı uyarınca sıkıntılı içi veya az dışında eğreti görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne büyüklüğünde olan süreler üzere (fakat, bu bent göre ödenecek ihya ödeneğinin bütün süresi, seçme ne suretle olursa olsun benzeri takvim yılı içre 30 haset geçemez), fiilen faaliyet şartı aranmaz.” ibaresi vadi almaktadır.

Sorunuzda belirtilen bap dikkate alındığında; gelişigüzel hafta 2 dolaşma görevlendirme aldığınız anlaşılmaktadır. Bu nitelik 16 haftada 32 çevrim görevlendirmeye mukabele etmekte olup, 2547 çevrilmiş Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca tıpkısı seferde 15 çağ cisim görevlendirmelerde ve antrparantez bire bir takvim yılında toplamda 30 haset aşan görevlendirmelerde aşan kısmın kesintiye uğraması kanuni mevzuata uygundur.

Sonuç yerine, 2547 sayılı kanunun 39 uncu maddesi gereğince yapılan görevlendirmeleriniz aynı takvim yılı içinde 30 haset aştığı için aşan bölük büyüklüğünde geliştirme ödeneğinizden gedik yapıldığı değerlendirilmektedir.

Share: