Doktora özne asistan yeşil pasaport alamıyor

2914 dar Yükseköğretim Personel Kanununa bakarak yasaklayıcı aynı düzenleme bulunmamasına karşın Araştırma Görevlilerine 3 ve üstü ekip dereceleri tahsis edilmiyor!

Bildiğiniz kabil, 2914 dar Yükseköğretim Personel Kanunu’nun amacı 2547 basit Yükseköğretim Kanununda yer kayran tedris elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ekleme göstergelerini beğenmek, rütbe yükseltilmesi ve derece ilerlemesinin format ve şartları ile sosyal haklardan yararlanma, ekleme ibret ücreti, darülfünun, yönetimsel görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını belirlemek, zahmetli ve ecnebi talim elemanlarının kontratlı kendisine çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir.

Bu çerçevede, Profesör, Doçent, Hekim Akademisyen, Öğretim Yardımcısı ve Asistan kadrolarında kâin personelin melfuf göstergeleri ve takım adım aralıkları mezkür kanuna fena Katma Işaret Cetvelinde düzenlenmiştir.

Mavera yandan, 06 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’birlikte yayımlanan 7100 dar Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Yasa ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Farklılık Yapılmasına Dair Yasa ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde Havari Doçent kadroları kaldırılarak Hekim Öğretim Üyesi; Eksper, Vesile ve Terbiye Öğretim Planlamacısı kadroları bile tağyir edilerek Öğretim Görevlisi adına değiştirilmiştir.

Yapılan bu tensikat sonucunda, 2914 çevrilmiş Kanuna ekli katma belirti cetvelinde yemeden içmeden takım unvanlarının isimleri bambaşka, kadro derece aralıkları ve ilişik göstergeler ile ilgilendiren seçkin aranjman yapılmamıştır.

Resim incelendiğinde, bir başlık altında düzlük düzlük Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerinin grup derecelerinin 1 -7 aralığında olduğu, 1 inci dereceden maaş alanların 3600, 2 nci dereceden mahiye alanların 2700, 3-7 arasında aylık alanların ise melfuf göstergelerinin 2300 namına gözükmektedir.

Fakat, yıllardan bu yana mevrut uygulamada üniversitelere kapatılan 78 basit Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Için Yasa Mesabesinde Kararname çerçevesinde kurma edilen Asistan kadrolarının adım aralıkları 4-7 beyninde olmuştur. Yasalı ayrımsız bariyer olmamasına karşın tek üniversiteye 3 ve beden kademe Araştırma Görevlisi kadrosu kurma edilmediği kabilinden halihazırda görev yapmakta olan araştırı görevlilerine dolu ekip adım değişikliği yolu ile bile kadro tahsis edilmemiştir.

Değişik taraftan, 7100 basit Kanunla 2547 basit Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile birlikte doktorasını tümleç araştırma görevlilerine derse duhul hakkı mevdu olup, haftada oniki saati aşan ders görevleri için haftada on saate büyüklüğünde 2914 sınırlanmış Kanunun 11 inci maddesinde meydan alan esaslar çerçevesinde tedris görevlileri için sınırlı olan ekleme ibret ücreti, alamet rakamı üzerinden eklenmiş ibret ücreti ile imtihan ücreti ödenebilmektedir.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, doktorasını tamamlamış araştırı görevlileri derse girerek ders ücreti ve sınavı ücreti alabildikleri için tedrisat görevlileri ile eşdeğer sayılmıştır. Fakat, kol derecesi açısından bakıldığında ise adaletsiz bir kıymetlendirme yapılmaktadır. Tedrisat görevlileri 1 inci dereceye büyüklüğünde inebilirken, araştırma görevlileri 4 üncü derecede bekletilmektedir.

Norm kol uygulamasının başlaması ile gelişigüzel takım bulmanın seçme geçen dönem zorlaştığı ülkemizde, araştırı görevlilerinin en azından 1 inci dereceye kadar inebilmelerine imkan verilmesinde yasal adına tek bariyer bulunmamaktadır. 2 mahdut Genel Kol ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde üniversitelerin dolu kadro paye mübayenet tekliflerinin kabul edilmesiyle hem halihazırda fariza fail araştırı görevlilerinin nefer haklarında düzeltme hem bile 5682 az Pasaport Kanunu çerçevesinde yeşil pasaport almalarının önü açılabilir.

Zor Akıllıca KAPLAN

Share: