2 grup polise bindirim

Canip ödeme kararnamesinde yapılan aranjman ile 2 kadro polise zam yapılmıştır.

16 Ev 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan canip ödeme kararnamesi üzere tıklayınız.

1- Taraf ödeme kararnamesinde kayran alan hükümranlık uyarınca, patlayıcı maddeleri dokuncasız ağıl getirme ve yok ika kursu gören ve fiilen bu hizmetlerde çalışanlar ile Hususi Harekat Timlerinde çalışarak bakım görenler ile panzer ve zırhlı taşıtlarda çalışarak etkin çoban, cerrah ve cihannüma görevlileri ile gelgel gidiş geliş kontrolörlüğü veya havacılık konuşma eğitimi almış olup polis güçleri havacılık harekat birimlerinde fiilen fariza yapan çekicilik trafik kontrolörleri ve meşveret görevlilerine değişik polislerden ayrı adına ilişik bir bindirim puanı verilmektedir.

Fakat kararnamede düzlük kayran hükümranlık layıkıyla temininde sıkıntı zammı verilerek olarak bu zammı sadece 20 bin kişi alabiliyordu. Bu suret 27 bine çıkarılmıştır.
a) Hükûmet kararı ile kalkınmada öncelikli dolay zar edilen illerde fariza yapanlara (6000) puan,
b) Kalkınmada rüçhan yöreler dışında görev yapanlara (3600) benek,
B) Kriminal Polis Güçleri laboratuarları ile bu işlevi gören ustalık bürolarda fiilen fariza eden; Emniyet Hizmetleri Sınıfına karışma personel ile Ehlivukuf ve Ehlivukuf Yardımcılarına (2400) puan,
temininde güçlük zammı mülhak olarak ödenir. Bu zammı alanların sayısı (20000)’i aşamaz.

2-PİLOTLARA PERVAZ ZAMMI

Taraf ödeme kararnamesinde Güven Genel Müdürlüğünde fariza yapan pilotlar üzere katma tıpkı bindirim düzenlemesi yapılmıştır. İlgili zam puanlarını gösterir hüküm şu şekildedir:

“C) 28/2/1985 günlü ve 3160 basit Kanun hükümleri çerçevesinde uçuş tazminatından yararlanan pilotlardan; pervaz bakım yılı 13 yıl olanlara 30000, pervaz bakım yılı 14 yıl olanlara 35000, pervaz bakım yılı 15 sene olanlara 40000, uçuş hizmet yılı 16 sene ve henüz fazla olanlara 45000 puan,”

Bu hükme göre, alınacak miktarlar brüt namına şu kadar olacaktır: (Net üzere Yüzde 15 oranında gelir vergisi ve Binde 7,59 oranında kaşe vergisi kesintisi yapılmalı)

Uçuş bakım yılı Bindirim puanı Hesaplama şekli
(Yan ifa puanı*taraf ifa katsayısı)
Brüt hacim Uçuş bakım yılı 13 sene olan tayyareci 30000 (30.000)*0,024416
732 pervaz hizmet yılı 14 sene olanlara 35000 (35.000)*0,024416 854 pervaz bakım yılı 15 yıl olanlara 40000 (40.000)*0,024416 976 uçuş bakım yılı 16 sene ve henüz çok olanlara 45000 (45.000)*0,024416 1098

Share: