YÖK, bazı bölümlerin THS kapsamına alınmasına akla yatkın görüş verdi

Gökçe Yazın (DTCF dahil) Veri Gökçe Yazın Fakültelerinin Insan Bilimi, Sümeroloji, Etnoloji, Hitotoloji Anabilim dalı ile Alışılmış Filoloji (Latin Halkları Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) programlarının 657 sınırlanmış DMK’nın 36/II. maddesinde Beceri Hizmetler Sınıfında düz almasının akıllıca görüldüğü ile 23/09/2008 devir ve 27006 az Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14094 az Hükûmet Kararı ile Üniversitelerin Kazı Bilimi ve Nutuk Tarihi, Danışma tarihi, Kazı Bilimi, Antropoloji, Budun Bilimi, Hitotoloji, Sümeroloji ve Klasik Lengüistik (Latin Halkları dili ve edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) Departman ve/veya Anabilim Dallarından çıkışlı olanların 657 sayılı DMK’nın 36. maddesinin Kuma Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamına alındığı dikkate alınarak, adı güzeşte unvanların da bu kapsamda değerlendirilmesinin makul olduğuna karar verildi.

Share: