4/B’li pozisyonlar amacıyla aranan spesifik şartlar, hizmetin gereği olanaklı mi?

Bilindiği için, 4/B’li sözleşmeli personel alımı, Hükûmet Kararıyla yürürlüğe konulan “Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar“a bakarak yürütülmektedir. Bu Esasların ekindeki 4 çevrilmiş cetvelde kontratlı personel çalıştırılabilecek unvanlar ve minimal evsaf saha almaktadır. Ancak, özellikle üniversiteler personel alırken, kişiyi tanım edebilecek şekilde hususi belirlemeler yapabilmektedir. Yapılan bu işlemin ne adım makul olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar“ın 15. maddesinde “Esaslara, Sözleşmeli Personel Gestalt Unvanları ile Minimal Nitelikleri Gösterir (4) dar Liste eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, bahis konusu cetvelde belirlenen minimum niteliklere, hizmetin gereği ilave vasıflar belirleyebilirler.” hükmü kayran almaktadır.

Bu hükümde, “hizmetin gereği” adına kurumların nitelik belirleyebileceği belirtilmiştir. Ancak bunun tıpkısı sınırının olması gerekmektedir.

Söz Gelişi; Afyon Kocatepe Üniversitesi kontratlı çalıştırmak amacıyla, evgin tababet teknisyeni alım ilanına çıkmış ancak öğrenim şartına arttırma kendisine “Araştırı Hastanelerinin Cerrahi Kırıcı Bakım servisinde 6ay, Dekoratif Alma Biriminde 6 ay ve Sandalye Op Biriminde görmüş geçirmiş koyulmak” şartını aramıştır.

Demin böyle ayrımsız şart ne basamak hizmetin gereğidir?

De birikim şartının Ihtişam hastaneleri olarak değilde, araştırma hastaneleri kendisine belirlenmesi hizmetin gereğimidir?

Üniversitenin kontratlı personel gurur ilanında, cümle unvanlar için neredeyse, öğrenim şartına ilave olarak, sertifika ve birikim şartı aranmaktadır. Bu tensikat, üniversitelerden mezun olan adayların önünü kerki niteliktedir. Tam kurumların bu şekilde tıpkısı belirlemeye gitmesi, mezun olan adayların istihdam edilememesi anlamına gelmektedir.

Darülfünun hastanelerinde müteharrik taşeron firma personelini çalışkan bu çeşit ilanlara, pozisyonları ve hatır niteliklerini onaylayan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Arama Genel Müdürlüğünün izin vermemesi gerekmektedir.

Share: