Doğruluk Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel takanak

Hak Bakanlığı, sözleşmeli 26 Enformatik Personeli algı. Son müracaat tarihi 24 ilkgüz 2021

657 sayılı Büyüklük Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince, 06.06.1978 günlü ve 7/15754 sınırlanmış Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Imtihan şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla her bir grup amacıyla 10 zalimce aday arasından, Bakanlığımız yoluyla gerçekleştirilecek sözlü sınav sükse sırasına göre yapılacak intizam ile 8 çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

Share: