2020/7 KPSS tercihlerindeki düzenlemeye dair Danıştay İDDK kararı

Danıştay İdari Ülkü Daireleri Kurulunun 2020/7 KPSS yeğleme işlemlerine dayalı verdiği kararı yayımlıyoruz.

Bilindiği için; Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020/7 KPSS tercihlerinde, kamuda çalışanların, gereksiz kadrolarını tercih etmesini çelmek üzere mevzuat düzenlemesi yapmıştı. Tıklayın. Mevzuat değişikliği sonrasında, 2020/7 KPSS tercihleri üzere adayların başvurusu alınmış ancak kamuda çalışanların başvurusu reddedilmiştir.

Kamuda çalışanlar, mevzuat hükmünün iptali amacıyla sorun açmış ve Danıştay 2. Dairesi, 9 kamer bilahare mevzuat hükmünü iptal etmişti. İptal kararını uygulayan Ekincilik ve Orman Bakanlığı, 2347 kontratlı pozisyonu aynı henüz ilana çıkarak, bu defa hoppadak 2020/7 KPSS tercihleri sırasında kamuda olup da yeğleme edemeyenlerin başvurusunu almıştır. Başvuran adaylar 2020 yılı mart ayındaki taban puanlara bakarak kadrolara yerleştirilmiştir. 74 adayın, güzeşte sene oluşan ayak tabanı puanların üstüne çıkarak yerleşmeye türe kazandığı belirtilmiştir.

Fakat, Tarım ve Orman Bakanlığı, mevzuat hükmü hakkında yürürlüğü tevkif kararı veren Danıştay kararına itiraz etmiştir. İtirazı mülaki Danıştay İdari Dava Daireleri Oturmuş, Danıştay 2. Dairesinin kararını iptal etmiştir.

Aşağıda Danıştay İdari Sevgili Daireleri Müesses’nun kararına kayran veriyoruz. Danıştay İDDK, Covid-19 salgının topluluk ve tutum üzerindeki münasebetsiz etkilerini kesmek ve bu dönemde küsurat işsizliğe hal olması üzere istihdam politikası çerçevesinde, istinai olarak uygulamaya konulan düzenlemenin hukuka aykırı olmadığına değişmeyen vermiştir.

Share: