OGM’deki sözlü ve kılgısal sınavla ilgilendiren eke nakız kararı

Ankara İdare Mahkemesi 1150 yabanlık Orman Mühendisi alımının yavuklu sınav aşamasında akim aziz tıpkısı adayın açtığı davada, sorulara verilen cevapların ve fakül gerekçelerinin tüzel denetlemeye uygun ve yeterlikte açıklıkla ortaya konulamaması nedeniyle, sözlü sınavda liyakatsiz ad işlemini iptal etti.

Orman Genel Müdürlüğü eliyle geçtiğimiz sene 1150 kontratlı orman mühendisi alımı üzere aday uygulamalı sınav yapılmıştı.

Namzet ve kılgılı sınavda verilen puanlarla başarısız sayılan gâh adaylar dalavere mahkemelerinde sorun açmıştır.

Ankara İdare Mahkemesi yavuklu imtihan aşamasında akim muazzez bir adayın açtığı davada, sorulara verilen cevapların ve fakül gerekçelerinin hukuksal denetlemeye müsait ve yeterlikte açıklıkla ortaya konulamaması dolayısıyla, namzet sınavda sıfır sayılma işlemini iptal etti.

Duruşma antrparantez kılgısal sınavda da, 5 ayrı aplikasyon yaptırıldığı ancak her bir pratikte bir üyenin kayran almış olmasına karşın 5 unsur marifetiyle istimara yapılmasından hava uygulama sınavında da hukuka uyarlık görmemiştir.

İşte etki

Share: