2020/2 KPSS tercihlerinde, bazı kurumların kadroları sevgili açılırsa bozma türlü

Danıştay İdari Sevgili Daireleri Kurulunun geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz mefret kararı sonrası, müracaat süresi devam fail KPSS merkezi alımlarında kurumsal düzenlemesi bulunmadığı halde kılavuzdan özel kriterler belirlenmeye bitmeme ediliyor.

05 Eş 2021 tarihli “KPSS Tercih Kılavuzlarındaki Şaşırtı Şartlara Dair Çokça Yüce Danıştay Kararı” başlıklı yazımızda, 2013/1 KPSS Tercih Kılavuzunda Orman Umumi Müdürlüğü mühendis kadrosu için “Son 5 sene içerisinde KPDS/YDS’den yeryüzü az D seviyesinde İngilizce inanmak” şartı arandığından bahisle, aynı adayın yasa ve yönetmelikte bu yönde hükümranlık bulunmadığını, daha önceki dönemlerde yabancı şalter şartı aranmadığını, bu nedenle KPDS ve YDS’ye girmediğini belirterek KPSS yeğleme kılavuzunda kayran düzlük şartın iptali için sevgili açtığını, İdare Mahkemesinin salahiyetsizlik kararı zımnında, Danıştay 12 nci Dairesi yapılan işlemi hukuka makul bulmuş, ancak temyiz sonucunda sav konusu olay Danıştay İdari Ülkü Daireleri Kurulunca incelendiğini gündeme getirmiştik.

Bu konuyla ilişkin namına Danıştay İdari Sav Daireleri Yerleşmiş Kararında özetle; merkezi atamalarda kurumların hizmetin özelliklerini ve niteliğini dikkate alarak adaylarda aranacak koşulları belirlemelerinin hukuken kabil bulunduğunu, fakat söz konusu koşulların, kurumun kanununda veya kanunun bu konuya dayalı aranjman yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilmesi gerektiğinin zahir olması karşısında; hava mevzuatında vadi almayan tıpkı nitelik kodunun anılan düzenlemelere çapraz adına kılavuzla belirlenemeyeceği kanaatine varmıştır.

Danıştay İdari Sav Daireleri Kararı bu yönüyle hep merkezi ya dahi kurumsal alımlar için tabiri caizse emare ve uyarma mahiyetindedir. İDDK, tercih döneminden önceki öngörülebilir olması için kurumların belirlediği koşulların rehber yoluyla değil, ait mevzuatlarda garanti altında olması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Bu değişmeyen çerçevesinde, bugün müracaat süreci sona erecek olan KPSS 2020/2 merkezi alımlarında bazen kurumların bu yönde mevzuatlarına rastlanılmamasına rağmen; yabancı dil, mesleki tecrübe, şehadetname, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi gibi hizmetin özelliklerine göre melfuf şartlar koymuşlardır. Gelişigüzel hangi büyüklüğünde belirlenen koşullar amme menfaati ve hizmet gerekleri itibarıyla usule uygun olsa bile, Danıştay İdari Sevgili Daireleri Kurulunun özetlediğimiz kararına göre bakıldığında ilgilendiren mevzuat açısından birçok riskler barındırmaktadır.

Bu bağlamda, tamam amme idarelerinin Danıştay İDDK kararı çerçevesinde istihdam edecekleri personele müteveccih belirleyeceği koşullarla ilişik yerine kanunlarda yahut mezuniyet verdiği alt mevzuatta düzenlemeler yapması iri önem genişlik etmektedir.

İşte ülkü açılması halinde, iptalinin cins olduğu kadrolar:

Share: