2018’de bir KİT’e atanmış olanlar 2021/1 KPSS yerleştirmesine başvurabilir mi?

2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilgili Umumi Envestisman ve Finansman Programının Tespiti Hakkındaki Kararlara göre, 1/1/2018 tarihinden sonra tıpkısı KİT’e atanmış olanlar, bulundukları pozisyondan değişik ve tahsil durumu itibarıyla idrak ettikleri unvanlı kol ve pozisyonlara yapılacak atamalar dış kalkışmak amacıyla, üç bakım yılını tamamlamış olmadıkça KPSS 2021/1 merkezi uyum işlemlerine katılamaz.

2021/1 KPSS tercih kılavuzunda 11 KİT’e ilişkin sözleşmeli kondisyon kayran almaktadır. Bu pozisyonlara başvurup atanmak isteyenlerin; denetmen, ehlihibre yardımcısı kadroları ile bulunulan pozisyondan değişik ve öğrenim durumu itibariyle iktiran ettikleri unvanlı grup ve pozisyonlara yapılacak atamalar dünya kalkışmak için 3 sene süreyle değişik amme kurumlarına atanamayacaklarını bilmeleri gerekmektedir. Memurlar.net’in bu konudaki 2020 Ara günlü haberi için tıklayınız.

Antrparantez, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilgilendiren Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkındaki Kararlarına bakarak, 1/1/2018 tarihinden sonra tıpkısı KİT’e atanmış olanlar, eğer bulundukları pozisyondan değişik ve tahsil durumu itibarıyla iktiran ettikleri unvanlı perese değilse, 2021/1’deki KİT pozisyonlarına başvurmaması gerekmektedir. Başvurup atansalar dahi akort işlemleri yapılmayacaktır.

İşte 2021/1 KPSS tercih kılavuzunda düzlük kayran izah

AMME İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNE AİT POZİSYONLARI TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE:

16/10/2020 tarihli ve 31276 sınırlanmış Tekrarlı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Mecbur Ortaklıklarının 2021 Yılına Ilişkin Umumi Envestisman ve Finansman Programının tespitine dair 16/10/2020 günlü ve 3094 sınırlanmış Reisicumhur Kararının “Sınavlar” antetli 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; “1/1/2021 tarihinden sonraları kontratlı personel pozisyonlarına atananlar 3 bakım yılını tamamlamadıkça mesleğe özel konkur sınavıyla havari yerine atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve tahsil durumu itibariyle iktiran ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar dünya atılmak amacıyla halen görev yaptıkları kuruluşlara yahut farklı amme kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Amme Görevlerine Ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Için Umumi Talimatname kapsamında merkezi olta işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler da nasıp işlemleri yapılmaz.” hükmüne düz verilmiştir.

Bu itibarla, kamu hesaplı teşebbüslerine ilişkin pozisyonları tercih edecek adayların, tamlanan istisnalar aut girmek üzere üç (3) yıllık bakım süresini tamamlamadıkça katakulli işlemlerine katılamayacaklarını göz uğrunda bulundurmaları gerekmektedir.

KPSS 2021/1 döneminde okus pokus yapılacak kamu soylu erki teşebbüsleri şunlardır:
-Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
-Azamet Demiryolları Transport A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Oran Albeni Meydanları İşletmesi Umumi Müdürlüğü
-Celal Materyal Ofisi Genel Müdürlüğü
-Hayatiyet Istihsal A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Cilt ve Benzen Kurumu Umumi Müdürlüğü
-Ekincilik İşletmeleri Umumi Müdürlüğü
-Yer Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
-Türkiye Hareketlilik Dağıtım A.Ş. Umumi Müdürlüğü
-Türkiye Cümbüş İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Antrparantez, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Mecbur Ortaklıklarının 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin Genel Envestisman ve Finansman Programının Tespiti Hakkındaki Kararlarında birlikte tıpkısı kısıtlamaya meydan verildiğinden; 1/1/2018 tarihinden sonradan merkezi akort veya kurumsal sınav sonucuna ilişkin olarak amme iktisadi teşebbüslerine ilişkin pozisyonlarda göreve başlatılanların, bulundukları pozisyondan değişik ve öğrenim durumu bakımından ihraz ettikleri unvanlı kol ve pozisyonlara yapılacak atamalar dış oluşmak amacıyla, üç hizmet yılını tamamlamış olmadıkça KPSS 2021/1 merkezi kapan işlemlerine katılmaları, katılıp yerleştirilseler de göreve başlatılmaları mümkün olmayacaktır.

Share: