Merkezi alımda akıbet iki yılın atama izin kıyaslaması!

Kamuda tasarruf tedbirlerinin her an artmasıyla alay malay kurumların merkezi alıma olan talebi azalmaya devam ediyor!

Bilindiği için, kamuya alınacak başıboş memur sayısı, istisnalar ve atamalara ait özge hususlar Reisicumhur Kararıyla belirlenmektedir. Kurumların merkezi yerleştirme görevli alımı (KPSS) ve ayrımlı teşkilatlardan kurumlar arası naklen atamalarda almanak yerine tahsis edilen nasıp izinlerinden karşılanmaktadır.

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında değme sabık çağ azalan nasıp izinleriyle gelişigüzel, hangi efsus kim amme kurumlarının merkezi yerleştirmeye olan ilgisi birlikte her an azalmaktadır. Serencam iki yılın bir numara dubara dönemi nasıp izinlerinin kıyaslamasına baktığımızda, atama izinlerinin azalmasına koşut adına kurumlarca merkezi yerleştirmeye dilek edilen kadro sayısı da düşmüştür.

Share: