Komiser yardımcılığında sınav konuları belli oldu

Polis Güçleri amirliğine alımı düzenleyen talimatname 16 Orak Ayı 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

3201 mahdut Kanunun 55. maddesinin önceki fıkrasında polis güçleri amirleri, derece sırasıyla, şu şekilde sıralanmıştır:

“Saha Komiseri Yardımcısı, Saha Komiseri, Başkomiser, Emniyet Amiri, Dördüncü Dershane Güven Müdürü, Üçüncü Dershane Güvenlik Müdürü, İkinci Derslik Itimat Müdürü, Kaliteli Güvenlik Müdürü ve Derslik Üstü Güven Müdürüdür.”

Polis Güçleri amirliğinin geçmiş rütbesi olan komiser yardımcılığına giriş ise tıpkı maddede şu şekilde düzenlenmiştir:

“İhtiyaç halinde meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırk beş yaşından devir almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı ve namzet sınavda kudretli olanlardan, Polis Güçleri Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk etap amirlik eğitimini başarıyla bitirenler komiser yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak farklı vasıflar, sınavlara ve önceki adım amirlik eğitimine ilişik asıllar ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

İşte Kanunun verdiği bu yetkiye dayanılarak, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Antre ve Eğitim Bilimi-Tedrisat Yönetmeliği, 16 Temmuz 2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tıklayınız

KOMİSER YARDIMCILIĞI İÇİN ÖĞRENCİ KAYNAKLARI

Yönetmeliğe göre, saha komiseri yardımcılığına üç ana bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

“a) Meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından çevrim almamış lisans mezunu polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları.

b) Inanma mensubu sıfır lisans mezunları yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Yerleşmiş marifetiyle kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar.

c) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara sınırlı kendisine alınacak ecnebi uyruklu öğrenciler.”

EMNİYET MENSUNU ADAYLAR İÇİN ARANAN KOŞULLAR

1) Bildirme bir iki dört almanak lisans seviyesindeki ayrımsız yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Oturmuş yoluyla kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından koyulmak,

2) Referans tarihi bakımından meslekte fiilen iki yılını doldurmuş kalkışmak,

KAPAT X

3) Sınavın yapıldığı yılın 31 Antrakt tarihi fiktif ile kırkbeş yaşından zaman almamış görünmek,

4) Sonuç iki takat sınırı istimara puanı gani veya çok iyi olmak,

5) Son iki yıl ortamında gelişmemiş mütemadi tevkif cezası ve çığır yaşantısı içerisinde mufassal süreli tevkif cezası almamış gelmek,

6) Haklarında meslekten veya memuriyetten tarh cezasını gerektirecek suçlardan âlem adli veya idari anket yapılıyor olmamak.

EMNİYET MENSUBU OLMAYAN ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı koyulmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Yerleşmiş tarafından akseptans edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından gelmek,

3) KPSS’da Bakanlıkça belirlenecek fakül kabilinden ayak tabanı puan veya üstünde fakül almış tevessül etmek, Güvenlik Teşkilatı personeli martir yahut vazife malulü insan veya çocukları üzere imtihan amacıyla belirlenen ayak tabanı puanın en beş altı % 90’ını almış tevessül etmek,

4) 18 yaşını tamamladıktan bilahare yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki gözyaşı dikkate darılmak amacıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Boşluk tarihi itibariyle koca ve kadın adaylar üzere otuz yaşından çağ almamış görünmek,

5) Zırh taşımaya yahut silahlı görev yapmaya hukuki aynı engeli çıkmak,

6) Keyif Yönetmeliğinde belirtilen şartları yürütmek,

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; umumhane, toplaşma yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan göz ve bir yerlerde çalışmış yahut vasıtalık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış görünmek, umumi aktöre ve edebe hilaf mahiyette seçme çeşit kayıtlı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın sunmak ve satmaktan veya pislik, maden veya uyarıcı bap dolayısıyla, hakkında seçkin adli veya yönetimsel sormaca yahut takip bitmeme ediyor olmamak, bunlardan yağlık yönetsel müeyyide uygulanmamak yahut bu amal dolayısıyla hâkimiyet giymemiş tevessül etmek,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sınırlanmış Türk Ukubet Kanununun 53 üncü maddesinde tamlanan süreler önceki olsa de, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; düşünülerek işlenen aynı suçtan etraf hükmün açıklanmasının izansız bırakılmasına değişmeyen bırakılmış olsa birlikte aynı sene yahut daha aşkın süreyle delik cezasına mahküm olmamak, affa tutulmuş veya hükmün açıklanmasının gabi bırakılmasına değişmeyen verilmiş olsa üstelik devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine cebin suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, ayyarlık, düzmecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, ihaleye arabozanlık teşviş, edimin ifasına arabozanlık teşviş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsî dokunulmazlığa alın suçlardan belde mahküm olmamak yahut bu suçlardan kıran bitmeme etmekte olan tıpkısı anket yahut takip bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş tevessül etmek,

9) Etanol, metal veya uyarıcı yön kullanımı zımnında tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Afiyet Yönetmeliği hükümleri dış, her nedenle polis güçleri eğitim kurumlarından matrut olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal yahut yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yol ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış başlamak,

13) Müracaat tarihinde gelişigüzel siyasal partiye veya politik partilerin canip kuruluşlarına üye çıkmak,

14) Güvenlik soruşturması ve belgelik araştırması olumlu doğmak.

EMNİYET MENSUBU ADAYLAR İÇİN YAZILI SINAV YAPILACAK.

Güvenlik mensubu adaylar amacıyla fiziksel uzluk ve mülakat sınavından evvel antrparantez çoktan selektif bağlanmış sınav sınavı yapılır.

SINAV KONULARI ŞU ŞEKİLDE BELİRLENDİ

YAZILI, test şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan seçmeli, yüz istifham sorulur.

Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları ve oranları aşağıda belirtilmiştir:

a) Polis Güçleri meslek mevzuatı %30,

b) Ceza muhakemesi hukuku %10,

c) Ceza hukuku %10,

ç) Temel hukuku %10,

d) İdare hukuku %10,

e) Atatürk ilkeleri ve bükülme tarihi %10,

f) İnsan hakları %10,

g) Umumi hars %10.

FİZİKİ YETERLİK VE TELAKI SINAVI

Hem emniyet mensubu olan adaylar hem da emniyet mensubu sıfır adaylar üzere fiziksel liyakat sınavı ve telaki yapılacaktır. Fiziki liyakat sınavından başarılı sıfır mülakata giremeyecektir.

BAŞARI PUANI

Itimat Mensubu olan adaylar amacıyla, nominal puanının %30’u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %30’u ve telaki sınavı puanının %40’ının toplamıdır.

Emniyet mensubu sıfır adaylar üzere; KPSS puanının %30’u, fiziki yeterlilik sınavı puanın %30’u ve telaki sınavı puanının %40’ının toplamıdır.

EMNİYET DIŞINDAN KOMİSER YARDIMCILIĞINA ÖĞRENCİ ALIMI 2020 YILINA KADAR SÜRECEK

Yönetmeliğe eklenen geçici yön şu şekildedir:

“…Güvenlik mensubu sıfır lisans mezunları PAEM’e 1/1/2020 tarihine kadar kabul edilebilir.”

Share: