2 Amme kurumu 52 personel ahzetmek üzere ilana bundan sonra

EPDK ve İstanbul Beykoz Belediyesi çokça sayıda personel almak için ilana çıktı

Erke Piyasası Düzenleme Kurumu eliyle 07 Mart-01 April 2022 tarihleri ortada, 2 (iki) sayı Dilmaç Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1 (tıpkısı) skor Kütüphaneci, 2 (iki) adet Çözümleyici, 14 (on dört) sayı Hile Görevlisi, 5 (beş) sayı İletişim Görevlisi, 4 (dört) sayı Güdücü ve 2 (iki) nüsha Teknikçi görünmek üzere toplam 47 (kırk yedi) ekip amacıyla methal sınavı ile 47 personel matlup. Sonuç başvuru tarihi 11 şubat 2022

EPDK ilanı detayları amacıyla tıklayınız

İstanbul Beykoz Belediyesi 5 denetmen yardımcısı algı

İstanbul Beykoz Belediyesi 5 müfettiş yardımcısı matlup. başvurular 16 ila 25 küçük ay 2022 tarihleri ortada yapılacak.

Beykoz Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız

Cerrahpaşa ilanı detayları amacıyla tıklayınız

memurlar.net aylık robotu üzere tıklayınız

Share: