Gaziantep üniversitesi mevzuata uymaz şekilde adayı muvaffakiyetsiz saydı!

Gaziantep Üniversitesi asistan alımında ilgilendiren mevzuata bakarak temel yerine kazanması gereken adayı haksız yere muvaffakiyetsiz saydı!

öğretim görevlisi ve asistan kadrolarına başvuru şartları ile yorum kriterleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Tedris Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Üzerine Talimatname”te düzenlenmektedir.

Anılan Yönetmeliğin “Nihai Yorum” antetli 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer düzlük; “Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, iz yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler da dahil tutmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans tekmil notunun %10’unu, ecnebi miftah puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu Talimatname kapsamındaki özge kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans intaç notunun %30’unu, ecnebi açkı puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; iz yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans kat notunun %30’unu ve antre sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen grup sayısı büyüklüğünde adayı sükse sırasına bakarak belirler. Istimara puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda muvaffakiyetsiz sayılır.” düzenlemesine göre öğretim yardımcısı ve asistan kadrolarında sınava giren adayların ilgili maddede belirtilen oranlara bakarak hep kıymetlendirme puanının 65 altında kalması halinde dirilik BAŞARISIZ sayılmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi aracılığıyla 30 Çatlak 2021 tarihli Resmi Gazete’de zar edilen öğretim yardımcısı ve araştırma görevlisi ilanlarının istimara sonuçları 25 Ev 2022 tarihinde ait kurumun web sayfasından zar edilmiştir.

Değerlendirme sonuçlarına yansımak amacıyla TIKLAYINIZ.

Değerlendirme sonuçlarını incelediğimizde, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Terbiyesi ve Spor Bölümü Asistan alımında yazılı sınavdan 40 alarak toplanmış puanı 72,148 olan namzet ile bağlanmış sınavdan 42 alarak mecmu puanı 66,001 olan namzet yönetmeliğe muhalif şekilde BAŞARISIZ (Antre Sınavından 65 benek ve gövde alamadı) zar edilmiştir.

Yukarıda düz verdiğimiz kabil ait Talimatname hükmüne göre kişilerin yazılmış sınavdan 65 değil, toplam istimara puanının (ALES, yabancı çevirici, lisans mezuniyeti ve antre sınavı) 65 ve beden olması gerekmektedir.

İşin diğer trajikomik tarafı darülfünun eliyle bire bir tarihte ilan edilen Ünsiyet Fakültesi Özel Ünsiyet Bölümü İş Hukuku ve Toplumsal Düzenlilik Hukuku Anabilim Dalı Asistan alımında ASİL olarak car edilen adayın giriş imtihan notu 48, rezerv adayın ise 54’tür.

Ezcümle, üniversiteye sadık Ülfet Fakültesi mevzuata makul iş yapılış ederken, Spor Bilimleri Fakültesi bariz şekilde ilgili Yönetmeliğe marjinal ayrımsız karar vermiştir.

Bu itibarla, kavisli karardan derhâl dönülerek Spor Bilimleri Fakültesi araştırma görevlisi alımı antre sınavı sonuçlarının mevzuata uygun şekilde zar edilmesi gerekmektedir.

Share: