Vekillik yıpranmamış projeyi devreye aldı: Mahiye 8 bin teklik destek verilecek!

Iş ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı binlerce gence hisse senedi kapısı boşaltmak, işverenin kalifiye personel ihtiyacını diremek üzere bakir tıpkısı istihdam modelini devreye aldı. “Üretim Sürecine Ortaklık Programı” kapsamında eğitim durumuna göre beherglas istihdam için mahiye 7 bin 603 liralık ile 8 bin 294 lira destek sağlanacak.

Dokuma, makine, besin, möble, kimya sektörlerini destekleyecek izlence kapsamında imalat sektöründe canlılık gösteren işyerlerinin nitelikli işgücünün istihdam edilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Yeni modelle çoluk çocuk özellikle gelmek için iş arayanların işgücü piyasasında irade edilen becerilere ehil olmasının sağlanması hedefleniyor.

İmalat sektöründe tamlanan alt sektörlerde, birleştirme uran bölgelerindeki hür teşebbüs vasfı ve 50 ile 249 arasında çalışana eş işyeri olunması, sigortalının işe alındığı aydan geçmiş akıbet 12 maaş dönemdeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına arttırma yerine çalıştırılması gerekiyor. İşletmelerin algı, sigorta primi, avarelik sigortası primi borcunun olmaması koşulu buluyor.

Çalışan sayısı 50 ile 100 arasındaki işyerleri müteharrik sayısının genişlik aşkın yüzdelik 10’una kadar, çalışan sayısı 101 ile 249 arasındaki işyerleri ise sunma fazla 15 katılımcı talebinde bulunabilecek.

18-34 gözyaşı grubundakiler, İŞKUR’a mukayyet süreduran olanlar, işverenin bir numara rütbe nefes hısımı yahut eşi olmayanlar başvurabilecek. Eller için ecnebi kimlik numarasına ehil olunması, ağırşak ve programlara katılma üstüne müeyyide uygulanmıyor olunması, programa başlama tarihinden eski akıbet 3 ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak gerekiyor.

12 maaş dönemde işverenin çalışanı olunmaması ve programa start tarihi itibarıyla peyda öğretim dış mektepli olunmaması zorunluluğu bulunuyor.

Tamlanan şartları haiz işyerleri önceki aydan vira etmek için 3 mahiye çevrim üzere prim, idrak ve ecir desteği sağlanacak.

Share: