Başmuallim yardımcısının eğitim aşkı, 10 yılda 7 üniversite bitirdi

Batman TPAO 100. Yıl ilkokulu müdür yardımcısı Mehmet Şükrü Devir, 30 yaşında eğitime olan sevgisi ile 10 yılda 7 darülfünun bitirerek 8’nci üniversiteyi okuyarak herkese kat sayı oluyor.

Eğitime şişman tıpkı bağlılık duyduğunu dile getiren Gündüz, “Bu süreçte birçok üniversite öğrencilerine veya mezun olan arkadaşlarda 2’ci aynı Üniversiteyi kesin okumalarını kaynak ediyorum. Kullanılmamış tıpkı bakış açısı kazandıracaklar kendilerini geliştirmeleri namına hayata göz açıları değiştirmesi yerine banko okumayı tavsiye mektubu ediyorum. Hanay boyu yaptığı şeylerden tabiat almayı bilen insanlar bahtiyar olan insanlardır. Bende bu süreçte haddinden fazla bahtiyar oldum” ifadelerini kullandı.

2012 yılından itibaren Sınıf Öğretmenliği, Marmara Ahbaplık Fakültesi, Uluslararası ilgiler bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Faziletli lisans, Toplum Bilimi bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünde tezli faziletli lisans, bölümlerini mütemmim 30 yaşındaki eğitimci Mehmet Şükrü Çağ, son kendisine Ankara Üniversitesi Bili Fakültesi Gök Bilimi Gök Bilimler bölümünü tamamlamayı hedefliyor.

10 yılda 7 üniversite mütemmim Ruz “2012 yılında dershane öğretmenliğinden çıkışlı oldum. Mezun evet gayrimümkün Şırnak’ın İdil ilçesine hoca yerine atandım. Bir sene içerisinde Marmara Ahbaplık Fakültesini kazandım. 2015 yılında Marmara Ünsiyet Fakültesinde çıkışlı oldum. Üniversiteyi bitirir bitirmez bire bir zamanda uluslararası münasebat bölümünü üstelik bitirdim. Anadolu Üniversitesinde bariz tedris fakültesinde mezun oldum. Sonrasında Siyaset Bilimi ve Amme Idaresi üstüne yüksek lisans yaptım. Faziletli lisans bitirir bitirmez sosyoloji bölümünü dahi okuyup bitirdim. 2022 yılında sosyoloji bölümünden çıkışlı oldum. Bire Bir sene içerisinde Siyasa Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümünde tezli efdal lisansımı üstelik tamamladım. Şu an Ankara Üniversitesi Olgun Fakültesi Yıldız Bilimi Gök Bilimler bölümünde 4’ncü dershane öğrencisiyim. 7 darülfünun bitirdim, 8’nci üniversiteyi okuyorum. Tıpkı ön lisans, 4 parça lisans, 2 bölümde yüksek lisans bitirdim. Şu zaman kim hedefim Amme Ahbaplık alanında doktora fethetmek. Bire Bir zamanda 2010 yılından beri Milli Terbiye Bakanlığında sarıklı olarak fariza yapmaktayım. Beli yılarda müdür ve müdür yardımcılığında bulundum. Şu an Batman’da başmuallim yardımcılığı görevi yapmaktayım” dedi.

“Çıkışlı olan herkese 2 üniversiteyi okumayı tavsiye ediyorum”

Gençlere önerilerde bulunan ve eğitime olan sevgisini dile getiren Gün, “Bire Bir anda bu kadar kesim ikmal sebebim eğitimin tıpkı süreç olmadığını, yaşam boyu eğitimin önemine mümin biri oldum. Hayata en çokça liyakatli olan insanların çoğu avlu boyu öğrenmeyi başaran insanlardır. Bende bu yolda kendime bu hedefi seçtim. Bire Bir zamanda kâh arkadaşlar muallimlik, ahbaplık, sosyoloji, siyasa bilimi, amme yönetim, arsıulusal ilişkisi bölümünü soruyorlar rüfeka hangi dikkat diyorlar. Bence bunların hepsi multi sıkı yerine bağırsak içe geçmiş alanlar. Bir terbiyeci, benzeri cemiyet bilinci, tıpkısı hukukçu kendisine hayata göz açılış olayları değerlendirişim meselelere yaklaşım çokça ayrımlı göz açılarla kazandırdığına inanıyorum. Bu süreçte bir nice üniversite öğrencilerine yahut çıkışlı olan arkadaşlarda 2’nci ayrımsız üniversiteyi katiyen okumalarını tavsiye ediyorum. Yıpranmamış aynı sağ açıklık kazandıracaklar, kendileri geliştirmeleri hesabına, hayata göz açıları değiştirmesi hesabına banko referans ediyorum. Avlu boyu yaptığı şeylerden tabiat almayı bilici insanlar bahtiyar olan insanlardır. Kul bu süreçte çokça bahtiyar oldum. Bir Nice arkadaşı bile bu yolda tavsiyelerde bulundum ve yönlendirdim. Terbiye tutkumu dahi onlara de kazandırmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

Share: