ÜAK Doçentlik aday sınavları üzerine açıklama yaptı!

Tedris üyeliğine yükseltilme ve atanma ölçütlerine “SÖZLÜ SINAV” şartı koyan üniversitelerin yargıcılar kurulu işlemleri ile ilgili Üniversitelerarası Kurul izah yaptı…

Bilindiği için, 7100 az Kanunla doçentlikte yavuklu sınav şartı kaldırılmasına karşın 2547 basit Yükseköğretim Kanununun 24 üncü maddesinin (d) fıkrasında saha düz “Yükseköğretim kurumları, doçent kadrosuna nasıp üzere, doçentlik unvanına topluluk olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayını kabul etmek aracılığıyla, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına müteveccih kendisine, vukuf yahut konuşma disiplinleri arasındaki farklılıkları birlikte göz önünde bulundurarak, afaki ve denetlenebilir nitelikte ilişik şartlar belirleyebilirler. Yükseköğretim kurumlarının belirlediği ilişik koşullar beyninde namzet sınavın saha alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Asamble eliyle oluşturulacak jürilerce yapılır.” aranjman uyarınca ara sıra üniversitelere belirledikleri nasıp ölçütlerine “NAMZET SINAV” şartını koydular.

Kanuni düzenlemede anlatım edildiği için, yönergelerine imtihan şartı koyan üniversitelerin ilan ettiği doçent kadrosuna başvuran adaylar “yemeden içmeden işaret aşamasını geçerek” Üniversitelerarası Asamble Başkanlığından doçentlik belgesi almışsa; bu üniversitelerin kadrolarına atanabilmesi için Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yargıcılar kurulu yoluyla yavuklu sınava tabi tutulmaktadır.

Yapılan bu yavuklu sınavda kalburüstü olan adaylara “Doçentlik Aday Sınav Başarı Belgesi” verilmekte olup, atanma kriterlerinde “YAVUKLU SINAV” şartı bulunan üniversitelerin doçent kadrolarına baştan müracaat yapmaları halinde bu adaylar amacıyla antrparantez tıpkısı bambaşka sözlü imtihan yapılmamaktadır.

Bu çerçevede, Üniversitelerarası Asamble Başkanlığı ve yükseköğretim kurumları koordinasyonunda yürütülecek aday imtihan işlemlerinde iki tarafın mesul olduğu hususlarla ait lüzumlu açıklama üniversitelere gönderilmiştir.

İŞTE ÜAK YAZISI

Share: