Toprak ilişik tazminatı mesleki dip öğrenim halinde üstelik verilir mi?

Toprak munzam tazminatının de, şayet mesleksel eğin tahsil durumu varsa, personele ödenmesi gerekmektedir.

SORU: Ego .. merkezde tıpkısı kamu kurumunda teknikçi kadrosunda çalışmaktayım. Sonrasında mezun olduğum mühendislik intibakımı yaptırdıktan sonra 3 senedir mühendislik remiks ve tazminatlarından yararlanmaktayım. Bulunduğum iklim, ilgili cetvelde 2 bölgede ve teknisyen kadrosu amacıyla ek ödence oranı %11… Aynı kesim üzere mühendislik katma ödence oranı %15 görünmektedir. Bizim mutemet bana mesleki dip tahsil olan mühendislik bitirmeme rağmen kadromun olduğu teknisyen üzere muteber olan %11 ilişik tazminat oranından mıntıka tazminatımı hesaplamakta. meğer memurlar.net mağara aylık hesaplama robotunda ünvanlı teknik adam seçip mesleksel üst öğrenim mühendislik mezunu modülünü seçtiğimizde maaş hesaplattığımızda bu kerem %15 yerine görünmekte. bizim mutemet mi yanlış orandan hesaplıyor yoksa aylık robotunuz mu? İyi çalışmalar dilerim şimdiden teşekkür ederim.

KARŞILIK: 657 çevrilmiş Celal Memurları Kanununun Bindirim ve Tazminatlar” antetli 152 inci maddesinin II-A-Özel Hizmet Tazminatı kısmının (c) bendinde; “…Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda mevcut personelden kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde çalışarak çalıştıkları sürece antrparantez 35 puana kadar ilave yapılabilir” hükmü yer almaktadır.

17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 basit Kerem Memurlarına Ödenecek Bindirim ve Tazminatlara İlişkin Kabine Kararının 4 üncü maddesinin e fıkrasında ‘Kurumların beceri ve sağlık hizmetleri sınıflarına ilgili kadrolarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarına atanılabilecek mesleksel benzeri ense öğrenimi bitirenlere, cetvellerde antrparantez tamlanan ayrıklı durumlar aut görünmek için, kariyerleri (mesleki eğin öğrenimleri) esas alınarak remiks ve tazminat ödenir. Kadroları ustalık ve keyif hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları bakım sınıflarından tıpkı kadroya atanılamayacak herhangi bir peş öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden kontekst bindirim ve ödence ödenmez.’ ile “Bölgelere göre verilecek eklenmiş özel bakım tazminatı” antetli 7 inci maddesinde;

“Beceri ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan ve kötü IV az Cetvelde gösterilen yerleşim birimlerine sonsuz görevle atananlara, bu yerlerde fiilen çalıştıkları sürece, kötü II sayılı Cetvelin (E) ve (F) bölümlerinde bölgeler bakımından belirlenen hususi bakım tazminatı oranları eklenmiş yerine ödenir ve bu melfuf tazminatın ödenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çalışarak bölgede çalışılan süre, göreve tevessül ile görevden ayrılma tarihleri beyninde güzeşte süre olup, bu süreye;

1) Vade müddeti,

2) Hizmet içi eğitim bilimi, seminer, ağırşak ve geçici görevle havza dışında 10 günden fazla aynı müddet ile görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tüm; 10 çevrim ve daha kısa devamlı görevlendirmelerin toplamının benzeri yılda 30 haset aşması halinde ise aşan kısmı,

3) Çor izni, dinlenme ve hava değişimi süreleri (görevin yapılması sırasında yahut görevden çevre olduğunun amirlerince onaylanması neredeyse hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri aut),

4) Mazeret izinleri,

5) Mikro dışı arızi görevlendirme süreleri,

6) Görevden uzaklaştırılma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma süreleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde vazifeli personele disiplin amirlerince veya sıkı mahkemelerince sunulan kaynak hapsi süreleri (Bunlar hakkındaki amme davasının düşmesi, ortadan kaldırılması, yargılamanın men’ine yahut beraatine karar verilmesi hallerinde geriye çevrik namına bu süreler amacıyla ifa yapılmaz),

karışma değildir.

b) Munzam hususi bakım tazminatı anne adına, personelin asli görev yerine göre belirleme edilir. Fakat kıvrak 15 günden, kesintili kendisine de tıpkı yılda 3 aydan aşkın aynı süre ile kesim içre fakat memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin, geçici fariza sürelerinin bahis konusu süreleri aşan kısmına, arızi görev mahalli amacıyla öngörülen oranlar üzerinden ifa yapılır. 3 güne kadar olan eğreti görevler, bu bentte belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

c) Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli amacıyla “karye ve değişik yerleşim birimleri”nde ödenecek ekleme özel hizmet tazminatı karşı üstelik yukarıdaki hükümler uygulanır.

KAPAT X

ç) Asli fariza yerleri IV sınırlanmış Çizelge kapsamı dışında bulunanlardan, bu Çizelge kapsamındaki yerleşme birimlerine vekaleten atananlara yahut arızi adına görevlendirilenlere, bu görevlerinden dünya mezkûr Cetvelde düzlük düzlük bölgeler amacıyla öngörülen ilişik hususi bakım tazminatı ödenmez.” hükümleri meydan almaktadır.

DEĞERLENDİRME

Yukarıda saha düzlük mevzuat düzenlemelerine bakarak, bölge tazminatı kendisine ödenen ekleme ödence oranını mesleki kayırıcı öğrenim namına bitirilen unvana ait bölge ödence oranından faydalanması gerektiği anlaşılmaktadır.

Zira bu konuda hususi bir düzenleme olmadığı ve “kariyerleri (mesleki eğin öğrenimleri) esas alınarak zam ve ödence ödenir.” hükmünü mıntıka tazminatları zarfında değerlendirebiliriz.

Share: