Türkiye’nin önce göl nezaretli hastanesi yüzdelik 90 oranında tamamlandı

Türkiye’nin önce göl manzaralı hastanesi yüzdelik 90 oranında tamamlandı

475 yataklı 5 Küşade otel konseptli hastane

Aynı anda 14 cerrahi müdahale yapılabilecek

BURDUR – Burdur’bile yapılan, Türkiye’nin önce göl manzaralı hastanesi özelliğine erbap olan Eskimemiş Burdur Şevket Hastanesi’nin yüzde 90’ı tamamlandı. Hastane Cumhuriyetin 100. Yılında bakım vermeye başlayacak.

Burdur’dahi 30 April 2020 yılında yapımına başlanan ve Türkiye’nin geçmiş göl nezaretli hastanesi özelliğine erbap olacak Bakir Burdur Devlet Hastanesi yüzdelik 90 oranında tamamlandı. 2023 yılının önce yarısında hizmete girmesi planlanan hastane bölgedeki en teknolojik şifahane olma özelliğine ehil olacak. Çarkıt Ihtişam Hastanesi’nde eksiklikler olması dolayısıyla ildeki bazen hastalarını belde illerdeki hastanelere yollamak zorunda küsurat İl Afiyet Müdürlüğü, yıpranmamış hastane ile alay malay bu sorunu minimal seviyeye indirmeyi planlıyor.

475 yataklı 5 Çıplak otel konseptli hastane

Eskimemiş yapılacak hastanenin 475 yatak kapasiteli olması planlanıyor. Hastaların şen edebilmesi amacıyla odalar yegâne yataklı vagon ve 2 yataklı olacak. Toplamda 206 Parasız Servis Odası kâin yıpranmamış Heybet Hastanesi’nde 128 odada bir tane yatak, 78 bölüm ise koşa akak bulunacak. Bakış içerisinde sonuç teknoloji TV üniteleri, zatî eşya dolapları, kendilerine ait cağ ve tuvalet gibi özellikler eklenerek hastaların kendilerini evde üzere hissetmeleri amaçlanıyor.

Yeni hastane ile alay malay Burdur’üstelik keyif turizmi hedefleniyor.

Hizmette olan eski hastanede eksikler olması nedeni ile ildeki hastalar kasaba illerdeki hastanelere atıf ediliyordu. Yıpranmamış hastanenin hizmete girmesi ile birlikte sökel sevkleri balaban oranda azaltılıp belde illerdeki hastalarında Burdur Oran Hastanesine gelerek Burdur’üstelik Keyif Turizmi yapıp ülke ekonomisine yardım sağlaması hedefleniyor.

Aynı anda 14 operasyon yapılabilecek

Hizmete girecek olan Eskimemiş Burdur Büyüklük Hastanesinde tıpkı anda 14 ameliyat yapılabilecek. Ayrıca Hastanede 93 yataklı vagon dokunaklı bakım ( 76 kâmil, 17 eskimemiş doğan kalkmak üzere biricik şahsiyet ayırılmış alanlar şeklinde), 33 Müstacel görme odası, 200 Şahsiyet konuşma ve eğitim salonu, 20 yataklı sâri servis, 5 alışılagelen tevellüt odası bulunacak.

Yeni sayrılarevi ile birlikte birçok yeni ünite Burdur’a kazandırılacak.

Yıpranmamış Ululuk Hastanesi ile gelişigüzel birçok bakir birim Burdur’a kazandırılacak. Eski hastanede Duygu ve Huy Servisinde Anjiyografi ünitesi olmamasından âlem hastaların çoğu toprak dışındaki hastanelere gönderme ediliyordu. Bu sevklerin % 50’sini Ihtisas ve Damar Hastalıkları Servisi hastaları oluşturuyordu. Eskimemiş Hastane ile gelişigüzel Ruh ve Soy Hastalıkları Servisinde Anjiyo ünitesi, Duygu ve Huy Cerrahi Hekimleri bile olacak. Böylece tutkun sevkleri büyük oranda azalacak. Bunun dışında Onkoloji ünitesinde Kimyasal Tedavi tedavisi imdi Burdur’bile da yapılabilecek. Kullanılmamış Hastanede bölgede ki genişlik mütekâmil MR cihazı kullanılacak. Ayrıca hastanede, 5 Yataklı acılı ünitesi, 2 yataklı Gaflet Uykusu Laboratuarı, 42 üniteli Fizik Tedavi Birimi, Yavru İzlem Merkezi, Obezite Merkezi, Aylı Okulu ve Ana Oteli, Evde Afiyet Birimi, Gelişmiş Görüntüleme Alanları(MR, Tomografi, Ultrason, Mamografi, Mızrap Dansitometri, ESWL), 6 yataklı İnme Ünitesi, 7 yataklı Onkoloji Birimi, 24 Yataklı Vagon Diyaliz Ünitesi, Geleneksel ve Tamamlayan Tıp Ünitesi, Şeker Hastalığı Merkezi, Sınırlı Psikiyatri Servisi, Iç Görüm ve Bronkoskopi Üniteleri, mütekâmil laboratuvar alanları (Mikrobiyoloji, Biyokimya, Patoloji) kadar servisler birlikte bulunacak.

Hastanede park yeri sorunu yaşanmayacak

Kullanılmamış yapılan 8 Bükülmüş Hastanede park sorunu üstelik yaşanmayacak. Bakir Hastanede 256 Şalter kapasiteli sınırlı otopark, 495 vasıta kapasiteli adına da Sarih Otopark bulunacak.

Burdur’dahi bakir yapılacak Ulus Bahçesi ile alay malay olacak olan şifahane, yeşilin ve mavini bütün ortasında hastalara gür aynı yassı sağlayacak. Yeni yapılan Burdur Çap Hastanesi’nin 2023’ün evvel yarısında hizmete girmesi planlanıyor.

Share: