Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı

İstanbul Uran Odası, ‘Türkiye’nin İkinci 500 Şişman Endüstri Kuruluşu-2021’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İSO İkinci 500 şirketlerinin esas tekebbür kriteri olan üretimden satışları, 2021 yılında yüzde 77,5 oranında artarak 191,1 bilyon TL’den 339,2 bilyon TL’ye yükseldi.

İstanbul Endüstri Odası (İSO), mayıs ayında açıkladığı ‘İSO Türkiye’nin 500 Büyük Uran Kuruluşu-2021’ araştırmasının arkası sıra, çıktı KOBİ niteliğindeki kuruluşları havi ‘İSO Türkiye’nin İkinci 500 Balaban Sanayi Kuruluşu-2021’ araştırmasının sonuçlarını üstelik zaman açıkladı. Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500’ün 2021 yılı sıralamasına bakıldığında; Iye Seramik 980,1 milyon TL ile geçmiş sırayı aldı. Onu haddinden fazla siftinlik aynı farkla 979,8 milyon TL ile Kozlu Azık izlem ederken Kangal Isıl Santralci 979,7 milyon TL ile üçüncü oldu.

Araştırma sonuçlarına ilişik açıklamalarda bulunan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ”İSO İkinci 500 çalışmamızın 2021 yılı sonuçları, acun ekonomisinin pandemi krizinden yokuş sancılarıyla geçirdiği etken tıpkı yılın sanayiye yansıyan fotoğrafı niteliğinde. Öncelikle 2021 yılındaki aşı uygulamalarıyla dünyada tezelden herhangi bir sektöre dönük talebin beklenenden er toparlandığına şehadet ettik. Bu, birlikte hazırlık krizini getirdi. Cansız mülk ve maliye politikalarının sağladığı rekor akçasal genişlemenin sunma yıkmacı canip etkisi ise sonuçlarını zaman da yaşamakta olduğumuz küresel pahalılık oldu. 2021 yılını koşa haneli ayrımsız büyümeyle kapatan ülkemizde ise endüstri kuruluşlarımız, özellikle aut pazarlardaki performanslarıyla güçlenen global talepten payını almış görünüyor” dedi.

İSO ikinci 500’ün ihracatında yüzde 35’lik aynı büyüme olduğunu aktaran Bahçıvan, ”İSO İkinci 500’ün ihracatı yüzdelik 35’lik aynı büyümeyle 2021’da Türkiye genelinden ve İSO 500’den henüz başarılı bir görünüm sunuyor. Ancak İSO İkinci 500’ün verilerine baktığımızda istikraz yapısında zahir ayrımsız aksama dikkatimizi çekmektedir. bahis konusu veriler İSO İkinci 500’birlikte işletme faaliyetlerinin giderek elan aşkın istikraz ağırlıklı yerine finanse edildiğini ortaya koyuyor. Asıl önemlisi ise borcun önel yapısında de gözle görülür ayrımsız kısalmanın olması. Bunun anlamı şu; İSO İkinci 500 şirketleri faaliyetlerin finansmanında ve mütezayit işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ticari borçları çok daha aşkın kullanmışlar. Ayrımsız ayrıksı deyişle 2021’da sanayiciler, bankalara olan borçlarından çokça elan balaban bir çabukça bambaşka firmalara borçlanmışlar. Bu, İSO İkinci 500 araştırmalarında karşımıza çıkan kullanılmamış bir kapsam namına özen çekiyor” açıklamasında bulundu.

”KOBİ’ler iri çaplı yatırımlara ihtiyaç duyuyor”

Şirketlerin finansmana erişimde müşkülat yaşadığına özen calip Bahçıvan, ”Başta ihracatçı sanayicilerimiz görünmek amacıyla, şirketlerimiz serencam yıllarda nitelikli ve kaliteli finansmana erişimde muhtelif güçlükler yaşıyor. Bu tabloya göre şurası söyleyebiliriz; finansman koşullarının sıkılaştığı ve kredi imkanlarının daraldığı son dönemlerde, sanayicilerimizin süresince bulunduğu bu boyut, müteselsil tepki halinde gelişebilecek ödeme risklerine bel etmesi itibarıyla sonuç paye keder vericidir. Tekmil dünyada olduğu üzere, ülkemizde birlikte KOBİ’ler çap büyültmek, rekabetçiliği tezyit etmek ve pazarını genişletmek üzere şişman yetenekli yatırımlara daha fazla gerekseme duyuyor. Buradan hareketle kurlardaki yükseliş ve finansman koşullarındaki sıkılaşmanın dev şirketlere kıyasla KOBİ’ler üzere henüz zorba benzeri düz oluşturduğuna tereddüt yok” ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, sözlerini şöyle tamamladı: ”İSO İkinci 500 şirketlerinin asıl gurur kriteri olan üretimden satışlarının, 2021 yılında yüzde 77,5 oranında artarak 191,1 milyar TL’den 339,2 bilyon TL’ye yükselmesini majör benzeri sükse namına görebiliriz. 2021 yılında İSO İkinci 500’ün istihdamı yüzdelik 5 artarak 261 bin kişiye çıkarken tıpkısı yılda ödenen mahiye ve ücretlerdeki artış ise yüzde 39 oldu. Sanayinin istihdamı sürükleyici özelliği burada dahi karşımıza çıktı.”

Share: