Evgin müdahale için hastaneye giden doktora kesilen gidiş geliş cezası Yargıtaydan döndü

Yargıtay 7. Ukubet Dairesi, durumu kötüleşen aylı hastaya evgin engelleme amacıyla çağırılan doktorun, yolda yordam sınırını aştığı gerekçesiyle kesilen trafik cezasının iptali için yaptığı başvurunun reddedilmesi kararını bozdu.

Dairenin kararına bakarak, bire bir avrat mevlit ve bala hastalıkları hastanesinde fariza yapan hekim, hamile ayrımsız hastasına acil müdahale etmesi üstüne telefon gelmesi konusunda eşinin aracını alarak yola daha çok.

Yolda çabukluk sınırını aştığı gerekçesiyle gidiş geliş ekiplerince durdurulan, durumu anlatması konusunda gitmesine cevaz sunulan doktora, anahtar plakası üzerinden Karayolları Gidiş Geliş Kanunu’nun 51/2-b maddesi layıkıyla 598 lira yönetimsel para cezası uygulandı.

Bunun üstüne hekim, geçerli idari mal cezasının iptali amacıyla barış ceza hakimliğine itirazda bulundu fakat itirazı reddedildi.

Ret kararının ardından Doğruluk Bakanlığı, devlet sağlık müdürlüğünün tutanağı kapsamında cezanın kesildiği tarihte gözetleyici olduğu muhtemelen doktorun sulh ukubet hakimliğine yaptığı itirazın reddedilmesi kararına ait yasa yararına tahrip isteminde bulundu.

Dosyayı mülaki Yargıtay 7. Ceza Dairesi, rey birliğiyle barış ceza hakimliğinin ret kararının bozulmasına ve muteber yönetimsel para cezasının kaldırılmasına değişmeyen verdi.

Dairenin kararında, “Kabahatlinin başvurusunun kabulüne değişmeyen verilmesi gerektiği gözetilmeden, kayıtlı şekilde reddine değişmeyen verilmesinde intişar görülmemiş ve 5271 çevrilmiş Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309’uncu maddesi mucibince anılan kararın bozulmasına karar verilmiştir.” denildi.

Share: