Tüik Verilerine Bakarak, Meyan Ayının Arz Çok Kazananı Borsa Yatırımcısı Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; çatlak ayında bildirme erdemli çın faiz, yüzde 13,47 oranıyla BIST 100 endeksinde oldu. BIST 100 endeksi, 3 ve 6 kamer ile yıllık verilere bakarak de sunma çokça kazandıran envestisman uzlaştırıcı oldu.

TÜİK, ara ayına ait finansal envestisman araçlarının gerçek getiri oranlarını bugün açıkladı. Buna göre; boşluk ayında en erdemli tam getiri, sıkıntılı içi üretici eşit endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 15,09, mütemmim eşit endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13,47 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İLE İNDİRGENDİĞİNDE YATIRIMCISINA ARZ HADDINDEN FAZLA KAZANDIRAN DİBS OLDU

TÜİK verilerine göre; mahiye namına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından Izzet İç Istikraz Senetleri (DİBS) yüzde 6,47, külte kızıl yüzde 4,86, euro yüzde 4,35, tevdiat faizi (brüt) yüzde 1,57 ve dolar yüzde 0,50 oranlarında yatırımcısına sahih ürem sağladı.

ARALIKTA TÜFE’YE İNDİRGENDİĞİNDE BİR TEK DOLAR YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

TÜFE ile indirgendiğinde; çatlak ayında DİBS yüzdelik 4,97, külte zer yüzdelik 3,39, euro yüzde 2,89 ve yatırım faizi (brüt) yüzdelik 0,15 oranlarında yatırımcısına hak repo sağlarken dolar yüzdelik 0,91 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 ENDEKSİ, 3 AYDA YATIRIMCISINA SUNMA FAZILETKÂR HAKIKI GETİRİ SAĞLAYICI YATIRIM ARACI OLDU

BIST 100 endeksi, üç maaş değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzdelik 45,95 oranlarında yatırımcısına yer yüksek hakikat ürem sağlayan envestisman ara bulucu oldu. Dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzdelik 5,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise 5,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 ENDEKSİ 6 AYDA DE KAZANDIRDI

Altı mahiye değerlendirmeye bakarak BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 68,19, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzdelik 78,23 oranlarında yatırımcısına genişlik faziletkâr sahih ürem sağlayan envestisman aracı oldu. Tıpkısı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE GENIŞLIK YÜKSEK ASIL GETİRİ YİNE BIST 100 ENDEKSİ’NDE OLDU

Finansal envestisman araçları almanak adına değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzdelik 34,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 61,81 oranlarında yatırımcısına yeryüzü erdemli sağlıklı faiz sağlayan envestisman uzlaştırıcı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE SUNMA ÇOK YATIRIM FAİZİ KAYBETTİRDİ

Almanak değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; envestisman araçlarından DİBS yüzde 20,81, külte kızıl yüzde 30,20, dolar yüzdelik 30,40, euro yüzdelik 34,80 ve mevduat faizi (brüt) yüzdelik 41,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde de DİBS yüzdelik 4,69, külte değerli yüzdelik 15,99, dolar yüzde 16,23, euro yüzde 21,52 ve tevdiat faizi (brüt) yüzde 29,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Share: