Sözleşmeli personel mehil izni kullanır mı?

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda hava içi yer değişikliği özne sözleşmeli personelin mehil izni kullanabileceği üzerine tıpkısı aranjman bulunmamaktadır. Bu durumda nasıp onayı manifesto edilen personel çalıştığı birimden ayrılışının yapıldığı haset izlem fail önce iş günü yeniden kesim imzalayarak eskimemiş biriminde göreve çekmek yerinde kalmaktadır. Soru: Tarım Bakanlığı 3 yılını dolduran sözleşmeli personele tayin hakkı verdi ve tayinler anlaşılan oldu. Bakanlıktan mevrut yazıda tayin olan personelin 01.07.2020 tirihinde bulundukları yerden istifa yazar yeni atandıkları yerde 02.07.2020 tarihinde göreve başlanması isteniyor. Bunda üstelik hiçbir şekilde nöbet müddeti tanınmıyor. Tıpkısı personel 24 saat den az benzeri sürede lacerem kayran değiştirecek?

Cevap: 657 az Kanundaki üç istihdam şeklinde biri olan kontratlı personelin çalışma koşulları Kanunun 4/B maddesi ile bu maddeye dair yerine yürürlüğe konulan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda düzenlenmiştir.

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilişik 3. maddesinde kontratlı personelin kurumlar arası naklinin yapılamayacağı buyruk altına münfail, gelgel içi düz değişikliğinin birlikte hangi hallerde yapılabileceği belirtilmiştir. Bunlar ezcümle becayiş, karı birliğinin sağlanması, keyif mazereti, duygusal güvenliği mazereti ve bakir sözleşmeli personel gurur sürecinde yersiz pozisyonların duyurularak bu pozisyonlara kâin kontratlı personele atanma imkanı sağlanması halleridir.

Sözleşmeli personelin alım içi yer değişikliğinin benzer olduğu hallerde aplikasyon memurlarda olduğu gibi arada bir ara olmaksızın görevin devam etmesi değil, vizeli olduğu birimde sözleşmenin feshedilmesi, bakir görev yerinde ise eskimemiş inikat imzalanması aracılığıyla gerçekleşmektedir. Yani kontratlı personel görev yaptığı birimden istifa etmiş, yeni fariza yerinde yeniden işe alınmış kadar el işi tabi tutulmaktadır. Bu durumda SGK’ya verilecek bildirgeler ise ayrı bir konudur.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda çalım içi yer değişikliği özne sözleşmeli personelin vade izni kullanabileceği üzerine aynı düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda nasıp onayı beyanat edilen personel çalıştığı birimden ayrılışının yapıldığı haset izleme fail evvel iş günü yeniden uyuşma imzalayarak yıpranmamış biriminde göreve koparmak yerinde kalmaktadır. Bu durumun personel lehine olan yönü ayrılış ve başlayış tarihleri beyninde antrakt olmaması cihetiyle ecir kaybının yaşanmamasıdır.

Fakat bu kapsam takatli çokça zorluğu üstelik yanı sıra getirmektedir. Sakat ve eskimemiş görev yerleri arasındaki mesafeye veya personelin ev durumuna tutkun kendisine başka tıpkısı şehirde ertesi aktarılma göreve fethetmek zorunda küsurat memur kayran değiştirebildiğine sevinmeli mi üzülmeli mi değişmeyen atfetmek küçük baskı.

İlk kere ataması yapılan kontratlı personel üstelik tıpkı sorunu yaşamaktadır. İkamet ettiği yerden bambaşka aynı yere atanan kontratlı personel deklerasyon tarihini izlem eden periyot kavil imzalayarak işe koparmak zorundardır. Kâh kurumlar personel lehine öncecilik alarak göreve gidermek için arttırma süre verse dahi mevzuatta bunun tıpkı karşılığı yoktur.

657 sayılı Yasa memurin itibarıyla bu sorunu çözmüştür. Kanunun 62. maddesinde, “İlk misil yahut baştan veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Ayrımsız yerdeki görevlere atananlar tayin emirlerinin kendilerine bildiri gününü,

b) Ayrıksı yerdeki görevlere atananlar, nasıp emirlerinin kendilerine manifesto tarihinden itibaren 15 dolaşma içerisinde o yere debi ederek mahsus sefer süresini,

izleyen çalışma günü süresince işe kabul etmek zorundadırlar. Cenk ve alışılmamış hallerde bu müddet Cumhur Reisi Kararı ile kısaltılabilir.(1)

Yukarıdaki süreler;

1Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında ayrıksı benzeri göreve atanan memurlar üzere iznin yahut geçici görevin bitimi,

KAPAT X

2Hesaplarını, yerlerine gelenlere antlaşma zorunda bulunan muhasebeci ve muhasebeci mutemetleri üzere devrin sona ermesi,

3Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı kendisine bildiri edilenler üzere yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni fariza yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar…” denilmektedir. Buna bakarak görev yeri değişen vazifeli ayrıksı aynı yere atanmış ise 15 günlük mehil müddeti kullanabilmektedir.

Mehil müddeti üstüne Esasların kişi içre da bire bir tutarlılık bulunmamaktadır. Özelleştirme uygulamalarına vabeste olarak işsiz kalanlardan evvelce 4/C geçici personel statüsünde atanan demin ise 4/B kontratlı personel kendisine atananlara apayrı yerdeki benzeri pozisyona atanmaları halinde Esasların eklenmiş 9. maddesinde vadi alan egemenlik kapsamında 15 dönüş önel izni verilmektedir.

Sorunun kalımlı çözüme kavuşturulması hesabına, doğrusu haddinden fazla sınırlanmış haller amacıyla hava içi yer değişikliği hakkı verilen kontratlı personelin mağduriyet yaşamaması üzere Esaslarda düzenleme yapılarak; gurur içi saha değişikliğinde ittifak feshi ve yeniden uyuşma imzalanması hesabına SGK’nın de görüşü alınarak naklen nasıp uygulaması getirilmeli, bu şekilde meydan değişikliği yapan sözleşmeli personelin mehil izni kullanması sağlanmalıdır.

Share: