KPSS’de 4 doğru, 22 kusurlu yaptı. DHBT puanı hesaplanmadı

Kamu Denetçiliği Kurumu; 2020 KPSS sınavında Umumi Hars alanında 26 istifham işaretleyen ancak bu alanda 4 akıllıcasına ve 22 yanlışı bulunan, akilane karşılık sayısından falsolu yanıt sayısının dörtte biri çıkarıldığında genişlik birkaç ayrımsız neti çıkmayan adayın KPSS DHBT puanının hesaplanmamasında hukuka uymazlık bulunmadığına değişmeyen verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki kadrolara atanmak üzere 2020 KPSS’ye giren tıpkısı namzet Umumi Kültür testinde 26 soruya karşılık vermiştir. 4 akıllıcasına ve 22 yanlışı olan adayın DHBT puanı ise, Genel Firez testindeki doğru sayısından kavisli yanıt sayılarının dörtte biri çıkarıldığında yeryüzü birkaç tıpkı neti bulunmadığı üzere hesaplanmamıştır.

– Tıpkısı kaide DGS’üstelik da var

Benzer bire bir uygulama 2018 yılından bu yana DGS’de uygulanmaktadır. 2018 DGS’dahi sözel ve dijital testte sunu birkaç 0,5 akla yatkın neti sıfır aynı namzet ülkü açmış fakat idare mahkemesi aday aleyhine değişmeyen vermiştir. Ankara 4. İdare Mahkemesinin 06/11/2018 tarihli ve sayılı kararı şu şekildedir:
“… Kılavuzda kayran düz kalça gereği, sözel ve sayısal testlerin herhangi bir ikisinde da sunu bir iki 0,5 incelmemiş puan düzlük adayların 2018 yılı DGS puanı hesaplanacağından, sözel testten liyakatsiz puanı kâin davacının her ikisinde da yer birkaç 0,5 ham puanı bulunma şartını sağlayamadığından DGS puanının hesaplanmamasında hukuka ve mev zuata mugayeret Bu vesika, emniyetli elektronik imza ile imzalanmıştır. bulunmamaktadır.”

KDK’nın DGS’deki genişlik bir iki aynı kemiksiz kuralına dayalı kararı ise şu şekildedir:
“Başvuran değişik alanlardaki cevapları itibarıyla Sınav Kılavuzunun “3.10 Yorum” başlıklı maddesindeki düzenlemelere ayrımsız uymazlık bulunmadığını iddia etmekte ise üstelik, sınavda beher testin zat zarfında değerlendirileceği, Umumi Kültür alanının, kül KPSS nokta türlerinde nokta hesaplanması amacıyla tıpkısı incelmemiş benek (kesin) bulunması müstelzim bir alan olduğu, Imtihan Kılavuzu’nun birlik adaylar amacıyla bağlayıcı nitelikte ayrımsız düzenleyici muamele olduğu gelişigüzel değerlendirildiğinde, başvuranın KPSS puanın hesaplanmasının imkanı bulunmadığı görülmektedir. Kurumumuzca yapılan istimara neticesinde başvuranın talebinin İdare eliyle reddedilmesi işleminin hukuka ve hakkaniyete mugayir olmadığı son ve kanaatine varılmıştır.”

– 2020 KPSS kılavuzunda yer düz meşruhat

2020 KPSS kılavuzunda saha düzlük izahat şu şekildedir:

“Sınava/kumpas işlemine başvuran adaylar Kılavuzda ve ilişik mevzuatta vadi kayran düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.”,

“3.10 Değerlendirme:
“Sınavda yer kayran her test öz içinde değerlendirilecektir. Gelişigüzel testte, söz gelişi Umumi Yetenekte, akıllıca cevap sayısından kavisli yanıt sayısının dörtte biri çıkarılarak tor puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve ölçün sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. … Benzeri testte, bildirme beş altı 1 kabak puanı (kesin) bulunmayan adaylar bu test amacıyla yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test amacıyla standart nokta hesaplanmayacaktır.”,

“Diyanet İşleri Başkanlığında Diyanet Hizmetlerinde Görev Kabul Etmek Için Kpss Ve Dhbt’ye Katılacak Adaylar İçin Izahat:
“Sınava katılacak adayların ilgilendiren sene, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile bir tahsil düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’üstelik puanların hesaplanmasına müteveccih koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili müracaat, imtihan uygulaması vb. bilgiler ilişik yılın KPSS Kılavuzlarında düz matlup, ayrı aynı öncül hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur. … Değerlendirme sırasında akilane yanıt sayısından hatalı cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak tor puanlar bulunacak, bu puanların sayı farkı ve ölçün sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. … Bu sınava katılan adayların tahsil düzeylerine makul ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları bile hesaplanacaktır. KPSS puanları ilişik KPSS Kılavuzlarında saha algı “Istimara” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Bu sınava katılacak adaylar amacıyla öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri ortamında kayran almayacak, DHBT son bilgileri içinde düz alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi amacıyla DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile ayrımsız düzeyde KPSS’ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile ayrımsız öğrenim düzeyde KPSS’ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır. Imtihan sonuçları herhangi bir öğrenim düzeyi üzere (lise, yöre lisans, lisans) değişik değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki kabilinden olacaktır. İlgili testte arz bir iki “1 ham puanı (kesin)” yoksuz adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.”

KDK: İşlem hukuka uygun

Kamu Denetçiliği Kurumu, sınav kılavuzunda mukteza açıklamanın düzlük alması zımnında, genişlik birkaç tıpkı neti çıkmayan adayın KPSS-DHBT puanının hesaplanmamasında hukuka ve hakkaniyete muhalefet bulunmadığına karar vermiştir.

Değişmeyen için tıklayınız.

Share: