Keyif Personelinin döner kebap yönetmeliği değişti

04.03.2020 günlü Resmi Gazetede yayımlanıp, 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Esenlik Bakanlığına Kapalı Keyif Tesislerinde Görevli Personele Katma Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

“Esenlik Bakanlığına Kapalı Afiyet Çalım ve Kuruluşlarında Memur Personele Döner Kebap Gelirlerinden Ek Ifa Yapılmasına Dayalı Yönetmelik” ile “Türkiye Amme Hastaneleri Kurumuna Sadık Esenlik Tesislerinde Vazifeli Personele Ekleme Ifa Yapılmasına Dayalı Yönetmelik” 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacak.

İşte Tespit edilen Değişiklikler;

Yetişek Görevlileri İle Eksper hekim kadrosuna atanan müderris ve doçentlerin çalışma dışı şan katsayısı, elan evvel ayrı birimler üzere 2,40 ve 4,00 ilen kullanılmamış yönetmelikte çekicilik farkı gözetilmeden 4,00 namına belirlendi.

2. ve 3. Aşama keyif tesislerinde Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog , yavru gelişimci, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner doktor, avukat, kimyacı, toplum bilimci ve bir Kadro şan katsayısında bire bir başkalık olmadı

Bunaltıcı bakım, yolcu hizmet merkezleri, yeni doğan, acılı, diyaliz ve kemik iliği aktarım ünitelerinde çalışan Temel Tababet Malumat Uzmanları ve Pratisyen Tabiplerin ün katsayıları, Terbiye Araştırı Hastanelerinde 1,00 , Gurur Personeli (Şifahane) amacıyla 1,10 , 2.ve 3. Keyif tesislerinde 1,20 iken yıpranmamış yönetmelikte çalım farkı gözetilmeden 1,34 kendisine belirlendi.

Tıbbi İşlemler Puanı Yoksuz tıbbi ve idari ünitelerde müteharrik tabip, diş tabibi, bilirkişi otacı ve ehlihibre diş hekimi, temel tababet bilimleri uzmanlarının ekip şan katsayısı 0,80 den 1,10 a çıkarıldı.

Anadal, Yandal Eksper Otacı ve TUTG Eksper olanların tahakküm ve riskli branşlarda fariza özne personelin bakım sunduğu alanın özelliklerine bakarak farklı mülhak ödeme katsayıları tanımlandı.

Esenlik Bakanlığına Ilişkin Esenlik Tesislerinde Memur Personele Munzam Ifa Yapılmasına Dayalı Yönetmelik

İş O Branşların San Katsayısı

Tabip Dışı Esenlik Personelin Titr Katsayıları Tıbbi Bakım Lokma Alanına bakarak artırımlı uygulanacak

Hekim dışı personelin Hizmet AlanıKadro San Katsayıları, Ekleme-3 dar Tıbbi Hizmet Sunum Düz Oranı Tablosunda tamlanan oranlarda artırımlı kendisine uygulanacak. Tıbbi Bakım Lokma Alan Oranı hesaplanırken ilişik mülhak ifa döneminde yeryüzü ince müddet ile görev yaptığı alan temel alınacak

Share: