Ortaöğretim mezunu polis güçleri, lisans bitirince 8/1 tamam mu?

Polis Güçleri memuru arka öğrenimden mezun olursa derecesi hangi peki? Istifham: Lise mezunu yerine 11-2 etap kademesinden polis memuru yerine göreve başladım. Bu yıl lisans eğitimimi bitiriyorum. Lisans diplomamı yönetimsel büroya sunduğum zaman merhale kademem 8-1 e düşürülür mü ? Teşekkürler

Yanıt: Tahsil durumuna göre memuriyete esas ve azami yükselinebilecek merhale ve kademeler Cesamet Memurları Kanununun 36. maddesinde düzenlenmiştir. söz konusu maddenin A fıkrasının 8/a bendinde, ” Inanma hizmetleri sınıfına girenlerden:

İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin antre derecelerine iki mertebe,

Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tayin edilen antre adım ve kademesine tıpkı evre aynı merhale,

Erdemli öğrenimi bitirenler tıpkı faziletkâr öğrenimi bitirenler için tayin edilen antre kademe ve kademesine tıpkısı aşama,” arttırma yapılmak yoluyla bulunacak aşama ve kademelerden hizmete alınacakları tabir edilmektedir.

657 basit Kanunun 36. maddesinde ortaöğretim mezunlarının memuriyete kafa rütbe ve kademesi 13/3 adına sınırlı olup, ilave bir evre ve bire bir etap dahi dikkate alındığında polisliğe ser derecesi 11/1 olacaktır. Aynı maddede 4 yıl kesiksiz yükseköğrenimi bitirenlerin 9/1’den memuriyete başlaması öngörülmüş olup, polis memurları için ilave 1 merhale dikkate alındığında mir aşama ve kademesi 8/1 olacaktır. Antrparantez tekrar 36. maddede bitirme sonucu idrak edilen unvana bakarak (mühendis, mimar kabil) aynı rütbe daha ilave edilme imkanı olduğundan 7/1’den başlanabilecektir.

Farklı taraftan, 36. maddenin A fıkrasının 12/d bendinde, “Memuriyette iken yahut memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye bağımlı kurumlarda çalışanlar dahil) dip öğrenimi bitirenler, bir peş öğrenimi tahsile açıklık vermeden başlayan ve normal süresi süresince bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları rütbe ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri eğin öğrenimin methal mertebe ve kademesine memuriyette geçirdikleri liyakatli hizmet sürelerinin cümlesi her sene aynı derece, seçkin üç sene bire bir etap hesabıyla arttırma yapılmak suretiyle bulunacak mertebe ve kademeye yükseltilirler.” hükmü yer almaktadır. Lisans öğrenimi sonrası derece kademesi belirlenirken emsalini geçememe kuralı namına bildik bu düzenlemenin bile dikkate alınması gerekmektedir. Buna bakarak sizinle aynı tarihte liseyi bitiren, sonrasında duruluk vermeksizin 4 yıllık yükseköğrenime başlayan ve süresi zarfında mezun olduktan sonraları polis memuru olarak atanan emsalinizin bugün bulunduğu dereceyi geçmeniz gibi olmayacaktır.

Akıbet adına, mezun olunan lisans öğreniminin niteliği ve elde edilen unvana göre çıban adım ve kademesi 8/1 veya 7/1 (mühendis, mimar vs ise) adına alınıp, memuriyette geçirilen süreler bu rakamlara arttırma edilecek, sonunda kâin rütbe ve rütbe emsalinizin bugün ulaştığı merhale ve kademeyi geçemeyecektir.

Share: